Ubezpieczenia mienia

Wszystkie rodzaje ubezpieczeń dla Twojego domu

Własność osób fizycznych

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są rzeczy ruchome lub nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub majątek zagraniczny, który jest używany na podstawie prawnej.

Majątek gospodarstwa domowego

Pakiet ubezpieczeń Mienie domowe przeznaczone jest do ubezpieczenia - budynków mieszkalnych - domów i mieszkań, mebli, sprzętu AGD i komputerowego, przeznaczonych do użytku prywatnego ubezpieczonego ...

Mienie osób prawnych

Ubezpieczony jest majątek ruchomy lub nieruchomy będący własnością osób prawnych lub majątek innej osoby, który jest legalnie używany.

Bezpieczeństwo komputerowe w domu

Innowacyjna polityka pakietu „Bezpieczeństwo komputera w domu” ma na celu ochronę komputerów biurowych, na których ludzie pracują w domu, lub komputerów osobistych używanych do nauki dzieci na ...