product category image

Asigurări de garanții contractuale

Asigurarea de garanție reprezintă un angajament scris tripartit: Asigurator, Asigurat/Ofertant și Beneficiarul contractului/Autoritatea contractantă.

În cadrul acestui angajament scris care îmbracă forma unei polițe de asigurare, Asigurătorul garantează îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de catre Asigurat față de Beneficiar și se angajează să despagubească Beneficiarul, în condițiile în care Asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea obligațiilor garantate.

Polița de garanție se emite după o analiză completă a companiei, similară cu analiza de scoring, privind bonitatea, solvabilitatea, capacitatea de a își îndeplini obligațiile contractuale garantate și reputația sa.

Societatea ZK Lev Ins AD pune la dispoziția clienților următoarele tipuri de asigurări de garanții:

  • Garanția de participare la licitație – Bid Bond;
  • Garanția de buna execuție – Performance Bond;
  • Garanția de mentenanță – Maintenance Bond;
  • Garanția de returnare a avansului – Advance Payment Bond.

În conformitate cu legislația în vigoare, asiguratul (membrii asocierii) constituie în favoarea Asigurătorului, pe toată durata valabilităţii asigurării, contragaranţii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul sumei asigurate.

Asistență telefonică gratuită nonstop

00 0800 10 200 000