Asigurările de garanții (BOND)

Asigurări de garanții contractuale

Asigurarea de garanție reprezintă un angajament scris tripartit: Asigurator, Asigurat/Ofertant și Beneficiarul contractului/Autoritatea contractantă.