Условия за ползване

Условия и правила за ползване на сайта

Сайтът на ЗК „Лев Инс“ АД е създаден с цел да информира за продуктите и услугите, които предлага застрахователната компания и дружествата от финансовата група на „Лев Инс“.

 

Правна информация

Влизайки в корпоративния сайт на ЗК „Лев Инс“ АД, Вие се съгласявате и приемате правилата и условията за ползването му. Моля, запознайте се внимателно тях.

„Лев Инс“ си запазва правото да прави промени по настоящите условия, без предварително уведомление.

 

Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от сайта на „Лев Инс“ в средствата за масова информация е обвързано с назоваване на източника.
Търговските марки и лога, както и съдържанието на lev-ins.com са собственост на ЗК „Лев Инс“ АД. Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържание се извършва със знанието и писмено съгласие на ЗК „Лев Инс“ АД.
ЗК „Лев Инс“ АД си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на корпоративния си сайт lev-ins.com, без да дължи предизвестие затова.

Ограничение на отговорността

ЗК „Лев Инс“ АД не носи отговорност за:

 • вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на интернет мрежата или поради други причини.
 • вреди, разходи и/или загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
 • ЗК „Лев Инс“ АД си запазва правото да спре достъпа Ви до сайта си по всяко време, ако съществуват съмнения, че Вие използвате сайта по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин.

 

Условия за поверителност и защита на личните данни

ЗК „Лев Инс“ АД гарантира, че Вашата лична неприкосновеност е максимално защитена при обработката на личните Ви данни.

 

ЗК „Лев Инс“ АД е регистриран като администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 49031 на Комисия за защита на личните данни.

Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ЗК „Лев Инс“ АД, с оглед осъществяване на дейността й, съблюдавайки стриктно действащото законодателство и изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Личните данни, събирани и обработвани от ЗК „Лев Инс“ АД, в качеството й на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Лицата, чиито данни се обработват от ЗК „Лев Инс“ АД, имат право:

 • на достъп до лични данни, обработвани от застрахователя, които се отнасят за тях и да поискат поправка на тези данни;
 • да възразят срещу обработването на личните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.

Регистрация и ограничен достъп до сайта на ЗК „Лев Инс“ АД

Регистрацията в сайта на ЗК „Лев Инс“ АД става чрез попълване на регистрационна форма в сайта на ЗК „Лев Инс“ АД или чрез сайта на социална мрежа.

След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, регистрираният ще получи съобщение на имейл адреса си, предоставен от него при регистрацията.

ЗК „Лев Инс“ АД си запазва правото да ограничи достъпа до сайта си или до части от него, за посетители, които с поведението си нарушават настоящите Правила и условия на ползване или действащото законодателство на Р България.

 

Права и задължения на потребителите

Потребителите имат право:

 • да се регистрират и да ползват само един потребителски акаунт в сайта на ЗК „Лев Инс“ АД.
 • на достъп, актуализиране или коригиране на регистрационните данни и информация в „Моят профил“ на сайта на ЗК „Лев Инс“ АД.
 • да заявяват повече от една застраховка, използвайки един акаунт
 • да отменят своята регистрация по всяко време като заявят желанието си пред администратора на сайта.

Потребителите нямат право да:

 • използват акаунти на друг регистриран потребител или да предоставят на трети страни своя акаунт.
 • да създават допълнителни акаунти, с което да злоупотребяват с функционалността на сайта на ЗК „Лев Инс“ АД или с други потребители.

Потребителите следва да пазят защитена паролата си и всякаква друга информация за сигурността на регистрацията и не следва да я разкриват пред никого.

ЗК „Лев Инс“ АД не носи отговорност, за каквато и да било злоупотреба, разкриване или загуба на данни, в резултат на неспазването на изискванията в предходното изречение.

Дружеството си запазва правото да отмени всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка, ако установи, че потребител има повече от една регистрация и/или клиентски акаунт.

 

Бисквитки

Сайтът на ЗК „Лев Инс“ АД използва Бисквитки. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това.

Контакт, уведомления, известия, въпроси

ЗК „Лев Инс“ АД може да установи контакт със своите клиенти и потребители на сайта по пощата, по имейл, с кратко съобщение, с изскачащо съобщение или по телефона, както и да им предостави информация чрез публикуване на сайта на Дружеството.