Имуществени застраховки

Всички видове застраховки за вашия дом

Компютърна сигурност у дома

Иновативната застраховка „Компютърна сигурност у дома“ е решение с широк обхват. Тя включва кибер защита при използване на Интернет и покритие срещу вреди, загуба или щета на редовно въведена в ...

Домашно имущество и Безопасен интернет

Пакетната застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет” е предназначена за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, ...

Имущество на физически лица

Обект на застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на физически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

Имущество на юpидически лица

Застраховат се движими или недвижими имущества, които са собственост на юридически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

Мега Протект

„МЕГАПРОТЕКТ” - пет различни застраховки на преференциални цени в една полица, клиентите получават осем възможни варианта за избор, в зависимост от желанието и финансовите си възможности.