Какво да направим при ПТП в чужбина

В СЛУЧАЙ НА ПТП В ЧУЖБИНА, ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:

 • НАПРАВЕТЕ ПОНЕ ДВЕ ПАНОРАМНИ СНИМКИ НА ПТП ОТ РАЗЛИЧЕН ЪГЪЛ, КОИТО ДА ПОКАЗВАТ ИЗЦЯЛО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ (ВАШЕТО МПС И ЧУЖДОТО/ИТЕ), СЪЩО ТАКА И ОТРЯЗЪКА ОТ ПЪТЯ, МАРКИРОВКАТА И ЗНАЦИТЕ.

 • ЗАПАЗЕТЕ GPS КООРДИНАТИТЕ НА ЛОКАЦИЯТА, НА КОЯТО СЕ Е СЛУЧИЛО ПТП.

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДЕТЕ НА БЕЗПЛАТЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН +359 800 10 200 ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕСТНИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ В:

 • ПОЛША: +359 882 210 200
 • ГЪРЦИЯ: +30 697 007 0010
 • ИТАЛИЯ: +39 349 246 6511
 • РУМЪНИЯ: +40 219 810
 • АНГЛИЯ: +44 177 275 4912
 • НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ РАЗБИРАТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ КОНСУЛТИРАЛИ С НАШ ЕКСПЕРТ!
 • НЕ СЕ ПОДПИСВАЙТЕ НА НАЛОЖЕНИТЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА ГЛОБИ, АКО НЕ РАЗБИРАТЕ КАКВО ПИШЕ!
 • НИЕ СМЕ ДО ВАС, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕМ С ЕЗИКОВА И ПРАВНА ПОМОЩ.
 • НЕ ПОЕМАЙТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНЦИДЕНТА ПРЕДИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С НАШ СЪТРУДНИК!

 ЗК „Лев Инс“ АД работи с мрежа от партньори в ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ, ПОЛША, ГЪРЦИЯ И АНГЛИЯ със спешни телефонни линии за съдействие при ПТП в съответната държава. От тях ще получите правна и езикова помощ, относно попълването на документите и вашите действия във връзка с ПТП.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Водачът на МПС, претърпял ПТП в чужбина, е длъжен, след обаждане на +359 800 10 200 или партньорските ни номера в съответната държава, да уведоми ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, чрез имейл на greencard@lev-ins.com с обяснение относно механизма, обстоятелствата, уврежданията, както и да изпрати снимките от ПТП и GPS-координати на МПС по време на ПТП.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

 1. Винаги носете в себе си двустранен констативен протокол (ДКП), защото текстът на български е идентичен с този на протоколите от останалите европейски страни.
 2. При ПТП, отрязъкът с холограма на сертификат „Зелена карта“ трябва да остане във Вас, а другият се разменя между участниците в ПТП. В случай, че сте останали само с оригинал, представете негово копие.
 3. Важно е да запишете контактната информация на другия участник в ПТП-то, ако има такъв. Вземете неговите имена, телефон и имейл.

Спазването на инструкциите ще доведе до безпроблемно преминаване през инцидента, както и до намаляване на цената на вашата застраховка, съобразно законовите разпоредби.