Земеделски застраховки

Застрахователни продукти, съобразени с нуждите на малки и големи земеделски производители

Селскостопански култури

Застрахова се реколта от всички селскостопански култури, както и трайни и горски насаждения, като дълготрайни материални активи на земеделски производители и бенефициенти на ДФ „Земеделие“.

Животни

Застраховката покрива загубите на собственици на едри и дребни преживни животни, спортни коне, птици, кошери с пчели, домашни любимци и други видове животни.