Отчети

Финансови отчети

Финансова информация за ЗК "Лев Инс" АД

Декларация корпоративно управление 2020

/media/40wdtfd4/декларация-корпоративно-управление-2019.pdf?.ToString()

Одиторски доклад на ,,Лев инс'' за 2020

/media/xbwa1rkv/одиторски-доклад-лев-инс-2020_-07052021.pdf?.ToString()

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА КЪМ 31.12.2020 Г. С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

/media/xp3f1wpo/gfo_levins_2020-el-podpis.pdf?.ToString()

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД ЗА 2022

/media/irbdmdal/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-за-2022.pdf?.ToString()

Декларация корпоративно управление 2019

/media/iwkflbea/декларация-корпоративно-управление-2019.pdf?.ToString()

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА КЪМ 31.12.2019 Г. С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

/media/0jmo25ep/gfo_levins_2019.pdf?.ToString()

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ГРУПАТА „ЛЕВ ИНС” за 2022 г.

/media/irbdmdal/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-за-2022.pdf?.ToString()

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД за 2019г.

/media/i11cg3z2/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2019.pdf?.ToString()

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС И СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД КЪМ 31.12.2019 Г.

/media/jzennuz1/2019_лев_инс_счетоводен-баланс_собствени-средства.pdf?.ToString()

НАДЗОРЕН ОТЧЕТ И СОБСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

/media/tbfbydas/надзорен-отчет-за-сорп.pdf?.ToString()

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД

/media/3xyk52lz/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние.pdf?.ToString()

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА КЪМ 31.12.2018 Г. С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

/media/i5zhmyva/gfo-lev-ins-2018.pdf?.ToString()

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЗК „ЛЕВ ИНС” АД за 2018 г.

/media/01tbv4n0/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2018.pdf?.ToString()