Застраховане на отговорности

Всички видове застраховки за вашия бизнес

Застраховка “Професионална отговорност”

За професии и дейности като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медицинска лица, застрахователни брокери и агенти, строители, проектанти, и др., застраховка „Професионална отговорност” е ...

Отговорност за продукта

Застраховката "Отговорност за продукта" е доброволна и е предназначена за покриване отговорността на застрахованите юридически лица за виновно причинени вреди на трети лица.

Застраховка Отговорност на Туроператора

Застраховка „Отговорност на туроператора” е задължителна за всеки туроператор, съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4; чл. 97, ал. 1 и следв. от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди ...

Застраховка "Професионална отговорност"

Със застраховка „Професионална отговорност” се застрахова отговорността на юридически и физически лица във връзка с изпълняваната от тях професионална дейност, за която имат необходимата регистрация ...