Управление

ЗК „Лев Инс“ АД е с двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.

Надзорен съвет

Управителен съвет

Членове: Павел Димитров, Валентин Илиев, Мирослава Спасова, Владислав Милев

Изпълнителни директори:

Валентин Илиев

Павел Димитров

Акционери:
Основен акционер в ЗК „Лев Инс” АД е “Лев Корпорация” АД – икономическа група с над 90 дружества от различни сфери на българската икономика. „Лев Корпорация” е член на Съюза за стопанска инициатива на гражданите, на Българската търговско-промишлена палата и е партньор на водещи български производствени и търговски фирми.

Сред другите компании с активи в ЗК „Лев Инс” АД са българското дружество „Сайбър Левел Инс” ЕООД, както и израелската „Рахити Меир Класик”, която в съдружие с италиански предприемач е определена за инвеститор №1 в България за 2003г.
През 2010г. ЗК „Лев Инс” АД привлича интереса и на нови израелски акционери с голям опит в застраховането.