Лиценз и дейност

ЗК „Лев Инс“ АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо-израелската търговско-промишлена палата.

ЗК „Лев Инс“ АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита спецификата на българския пазар, ЗК „Лев Инс“ АД предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.