Спешен телефон
0800 10 200 спешен телефон
0800 15 333 телефон за информация

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Бул.“ Симеоновско шосе“ 67 А
E-mail: ofni@moc.sni-vel
Тел: 0800 10 200

работно време: понеделник- петък от 9:00 до 17:30

събота от 10:00 до 14:00 часа