product category image

Застраховка "Професионална отговорност"

Със застраховка „Професионална отговорност” се застрахова отговорността на юридически и физически лица във връзка с изпълняваната от тях професионална дейност, за която имат необходимата регистрация и/или правоспособност, съгласно българското законодателство.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Законът регламентира задължително застраховане на професионалната отговорност на редица професии, сред които:

 • лекари и медицински лица;
 • адвокати;
 • нотариуси;
 • участници в строителството и проектирането;
 • частни съдебни изпълнители;
 • експерт-счетоводители и регистрирани одитори;
 • оценители;
 • други.

Застраховка „Професионална отговорност” може да предостави и доброволна защита за всички участници в бизнеса във връзка с предоставяните от тях професионални услуги.

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Професионалната отговорност на застрахования, законово задължен да изплати обезщетение на трети лица за вреди, настъпили в резултат от грешка или пропуск, допуснати от него при извършване на професионалната му дейност, за която има необходимата регистрация и/или правоспособност съгласно действащото българско законодателство.

Застрахователното покритие включва също:

 • съдебни разноски;
 • пропуснати ползи;
 • финансови загуби.

 

ЗАЩО ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТОГОВОРНОСТ” В ЛЕВ ИНС?

 • конкурентни тарифни условия;
 • гъвкавост при изготвяне на оферта – по-добри възможности за договаряне на лимитите на отговорност и възможност за нестандартни застрахователни решения;
 • бързина на обслужване – при офериране, при щета, при нужда от допълнителна информация;
 • възможност за разсрочено плащане на застрахователната премия в зависимост от застраховката;
 • възможност за избор на валута;
 • допълнителни решения за доброволно застраховане на професионалната отговорност.

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Заявете вашата застраховка "Професионална отговорност" онлайн тук.

Често Задавани Въпроси

КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКАТА НА ПРОФИСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ?

Застрахователната премия се определя, съгласно действащата тарифа на компанията след провеждане на индивидуален анализ на застрахователния интерес на клиента, на база попълнено предложение – въпросник.