product category image

Селскостопански култури

Застрахова се реколта от всички селскостопански култури, както и трайни и горски насаждения, като дълготрайни материални активи на земеделски производители и бенефициенти на ДФ „Земеделие“.

За кого е предназначена застраховката?

Селскостопанските застраховки са предназначени за физически и юридически лица, както и еднолични търговци (ЕТ), осъществяващи дейността си на територията на Р. България. Обект на застраховане е реколтата от селскостопански култури:

 • Овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, черно френско грозде /касис/, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии и др.;
 • Трайни насаждения като дълготрайни материални активи (ДМА), включително новосъздадени и насаждения в плододаване - лозя, овощни градини, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел и др.;
 • Декоративни растения - дървета, храсти и градини, отглеждани на открито, декоративни разсадници и др.;
 • Гори и горски пояси до 5 годишна възраст, горски разсадници и др.

Териториален обхват на покритието:

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди причинени единствено и само на територията на Р. България

Покрити рискове от застраховката:

Покриват се преките количествени щети по реколтата, както и разходите за ограничаване на рамера на вредите, направени от Застрахования в следствие на:

 • Градушка;
 • Буря;
 • Проливен дъжд;
 • Пожар;
 • Наводнение;
 • Късно пролетно и ранно есенно осланяване - след 00:00 часа на 20 април до 00:00 часа на 1 октомври;
 • Измръзване и изтегляне на житни култури и рапица;
 • Киша, на житни култури и рапица;
 • Щети от диви животни;
 • Напълно загинали растения в трайните насаждения/дървета, лозички, главини, храсти и др./(изцяло, напълно загинали растения), в следствие на: градушка, буря, пожар и измръзване (включително и от осланяване), проливен дъжд, наводнение;
 • Напълно загинали растения в новосъздадени гори и горски пояси, до пет годишна възраст, горски разсадници - от градушка, буря, проливен дъжд, измръзване (включително дължащо се на осланяване /снеголом).

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

 • Сигурност и спокойствие във фермата;
 • Възможност за разсрочено плащане;
 • Пакетът може да бъде гъвкаво адаптиран към вашите нужди;
 • Изплащането на изчислените обезщетения се извършва до 12 дни след комплектоване на щетата – доказване причината и размера на дължимото обезщетение, както и след прибиране на реколтата от съответната култура;
 • Оферта до 2 часа и до 48 часа за оглед и сключване на застрахователна полица;
 • През целия период на застрахователно покритие, Вие ще имате сигурен партньор в лицето на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, получавайки от нас 24 часово обслужване и консултации, свързани с Вашите насаждения с цел минимизиране на риска, коректно и прецизно обгрижване, спазвайки най-високи професионални стандарти в селскостопанското застраховане.

ВАЖНО!!!

Краен срок за сключване на застраховката е:

 • за риска измръзване и изтегляне за житни култури и рапица е 10 декември;
 • за всички полски култури е 20 юни;
 • за зеленчуци полско производство и за тютюн 15 юли;

Срокове за уведомяване при настъпване на застрахователно събитие:

При настъпило застрахователно събитие, в срок не по-късно от 7 дни от узнаването му, като в уведомлението се съдържат номера на застрахователната полица, датата и вида на събитието, както и опис на увредените площи.

 • при проявление на риска "измръзване”, в седемдневен срок от узнаването, но не по късно от 31 март за житни култури и рапица;
 • при проявление на риска "пожар”, Застрахованият незабавно трябва да уведоми органите на Районна служба противопожарна и аварийна безопасност, а в срок до 24 часа да уведоми и Застрахователя;
 • при проявление на риска "измръзване” при трайни и горски насажднения, срокът за уведомянето на Застрахователя е 30-ти април.

Цена 

Застрахователната сума по застраховките за селскостопански култури е строго индивидуална и се определя по договаряне, в зависимост от индивидуална преценка на риска, състоянието на културите, очакваните добиви и цената на продукцията. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от желанието на клиента.

Денонощен и безплатен телефон за съдействие

0800 10 200

Често задавани въпроси

В какъв срок трябва да уведомя застрахователя, при щета?