product category image

Компютърна сигурност у дома

Комбинирана застраховка, която покрива щети на компютърната техника и периферия в дома Ви, и осигурява защита от зловредни интернет сайтове и приложения. Създадена от ЗК “ЛЕВ ИНС” АД, за да гарантира безопасно сърфиране на цялото семейство и да покрие непредвидени ситуации с компютъра Ви.

За кого е предназначен продуктът:

За всички лица, които желаят да застраховат компютърната си техника у дома, както и да си осигурят безопасно ползване на интернет. Полицата е изключително подходяща за родители, които желаят да предпазят себе си и децата си от зловредно дигитално съдържание. Можете да застраховате стационарни и преносими компютри, таблети, принтери, скенери, мултифункционални устройства.

Териториален обхват на покритието:

Застрахователното покритие има действие само на територията на Република България, с възможност да се договори и разширено покритие за ЕС.

Какви рискове покрива застраховка „Компютърна сигурност у дома”:

Застрахователят предоставя застрахователно покритие за електронно оборудване, използващо се по предназначението му, срещу пълна загуба или частична вреда в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на рисковете:

Защита за Вашата компютърна техника:

 • свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), попадение на мълния (пряко и косвено);

 • късо съединение/токов удар;

 • наводнение в резултат на авария на водопроводни и канализационни инсталации или в резултат на природни бедствия;

 • пожар - покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му, мълния (гръм, светкавица), експлозия и имплозия, падане и блъскане от летателни апарати и части от тях;

 • неправилна експлоатация, изпускане, грешки (небрежност) на обслужващия персонал и технологична грешка в конструкцията;

 • кражба чрез взлом или въоръжен грабеж от адреса, посочен в застрахователния договор;

 • увреждане или унищожаване при ПТП.

Кибер защита на домашната интернет мрежа:

 • защита от интернет адреси, които са част от постоянно актуализиращ се "черен" списък на сайтове с вируси;

 • защита от зловредни реклами;

 • защита от скриптове за обмен на телеметрични данни;

 • защита от сайтове с автоматизирани скриптове и препратки към интернет адреси, за които е установено, че съдържат зловредно съдържание.

Защо да сключа застраховката:
 • опростена процедура по сключване на застраховката;

 • 24/7 защита за компютърната техника;

 • 24/7 спешен телефон за съдействие при възникнала хакерска атака;

 • сигурност за личните и служебни данни и информация;

 • специализиран софтуер за филтриране на интернет трафик и блокиране на опасни уебсайтове;

 • два оперативни центъра по киберсигурност – в България и Израел.


БЕЗПЛАТЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОНЕН АСИСТЪНС

0800 10 200

Често задавани въпроси

Какво мога да застраховам с "Компютърна сигурност у дома"?

Можете да застраховате стационарни и преносими компютри, таблети, принтери, скенери, мултифункционални устройства.

Необходимо ли е да се инсталира специализиран софтуер на устройството, което застраховам?

Да, има софтуерен клиент, който настройвате на Вашия компютър или мрежово устройство (рутер). Софтуерният клиент представлява DNS филтър, който блокира опасни и нежелани сайтове. Той се предоставя безплатно към застраховката.

Необходима ли ми е подобна застраховка при положение, че не съхранявам важни данни в компютъра си?

Дори да не съхранявате никакви чужди данни, Вашите лични данни и дигитални активи (снимки, документи, интелектуална собственост) трябва да бъдат защитени по всяко време.

Как да добавя покритието "Безопасен интернет" към застраховката си?

"Безопасен интернет" е допълнително покритие достъпно за всички физически и юридически лица. Няма специални изисквания относно вида полица, която сте сключили със ЗК "ЛЕВ ИНС" АД. Можете да заявите покритието като отправите запитване във всеки един офис на ЛЕВ ИНС или се обърнете към Вашия застрахователен брокер.

По какъв начин "Безопасен интернет" ме предпазва?

С помощта на специфичен филтър, чрез който са в сила определени общоприети политики за сигурност, се ограничава достъпът до доказано зловредни сайтове.

Кой определя какво съдържание да бъде филтрирано?

На всеки клиент с "Безопасен интернет" се предоставя достъп до клиентски панел с предварително зададени политики за ограничаване на определени категории уеб адреси.

Застрахованите имат пълен контрол и могат да променят тези настройки като добавят и премахват категории в зависимост от своите нужди и предпочитания. Клиентите могат да блокират и отблокират сайтове, както и да залагат часове, в които дадени сайтове да бъдат достъпни.

Промяната на настройките е лесен и бърз процес. При необходимост, нашите специалисти са на разположение за съдействие.

Доколко надеждно е решението "Безопасен интернет"?

Технологията за филтрация на адреси в интернет е един от най-ефективните начини за защита от зловредни сайтове поради факта, че използва международна база данни, която се актуализира в реално време и е синхронизирана с всички бази данни на антивирусен софтуер, както и на международни центрове за киберсигурност от САЩ, Израел и Русия в т.ч. Федералната Служба за Сигурност на Русия (член на Руската Асоциация за Банкова Информационна Сигурност).

Какво да направя, ако стана жертва на хакерска атака?

Свържете се незабавно с денонощния ни Оперативен Център за Сигурност на 0800 10 200. Нашите специалисти ще Ви окажат пълно съдействие.

Предпазва ли ме софтуерът, ако използвам компютъра си извън дома?

Ако клиентът е инсталиран на Вашия компютър, той Ви предпазва независимо дали ползвате публична или частна мрежа за достъп до интернет.

Каква е разликата с антивирусна програма?

Антивирусната Ви програма разпознава и изолира познатите до момента компютърни вируси, а това решение Ви предпазва от опасните и зловредни сайтове в мрежата. Списъкът с опасни сайтове се обновява постоянно чрез денонощна връзка с най-авторитетните центрове за киберсигурност по света.