product category image

Авто Каско

Застраховка "КАСКО" на МПС осигурява защита на моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, с български регистрационни номера.

С "КАСКО" от ЛЕВ ИНС получавате много повече от обикновена автомобилна застраховка. Предлагаме Ви покритие на щети по автомобила, персонализирана помощ от експерти и иновативни инструменти за превенция на риска.

За кого е предназначена застраховката?

"КАСКО" на МПС е предназначена за физически и/или юридически лица, собственици на моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера и с обичайно местодомуване в Република България.

Териториален обхват на покритието:

Застраховката е валидна за територията на Република България, територията на държавите членки на Европейския съюз, както и на територията на държавите извън общността, членки на системата "Зелена карта".

Какви рискове покрива застраховката?

Със застраховка "КАСКО" от ЛЕВ ИНС получавате покритие за рисковете: пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото МПС и други, настъпили не по волята на водача, щети. Застраховката покрива и частична щета или тотална/пълна щета/загуба на застрахованото МПС, настъпила вследствие на реализиране на някой от посочените рискове.

Защо да сключа застраховка в ЛЕВ ИНС?  

Със застраховка "КАСКО" в ЛЕВ ИНС получавате:

  • 100% контрол на риска кражба;
  • безплатни, аварийни услуги: смяна на гума; доставка на гориво; подаване на ток;
  • денонощен безплатен "КАСКО" асистънс;
  • до 200 км. безплатна пътна помощ, в следствие на покритите рискове;
  • отстъпка от ГТП;
  • мобилно приложение за завеждане на щети онлайн.

Важно! Застраховката влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия или първа вноска от нея и са направени оглед и заснемане на МПС-то.

Денонощен "КАСКО" асистънс и безплатен телефон за съдействие

0800 15 333

Често задавани въпроси

Какво е застраховка "КАСКО" и кой може да я сключи?

"КАСКО" е доброволна застраховка и покрива специфични рискове, свързани с моторно превозно средство. Застраховката може да се сключи от всеки, в полза на собственика (физическо или юридическо лице) на моторното превозно средство.

На какви моторни превозни средства може да се направи застраховка "КАСКО"?

Застраховка "КАСКО" може да се направи на автомобили, мотоциклети, мотопеди, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника, и прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, новозакупени, с регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход, и други.

Срещу какво съм застрахован/а ?

Със застраховка "КАСКО" от ЛЕВ ИНС получавате покритие за рисковете: пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие, злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж на цялото МПС и други, настъпили не по волята на водача, щети. Застраховката покрива и частична щета или тотална/пълна щета/загуба на застрахованото МПС, настъпила вследствие на реализиране на някой от посочените рискове.

Как успявате да контролирате риска „Кражба“ на 100%?

ЛЕВ ИНС контролира риска „Кражба“ по израелски модел. Това се постига с комплекс от мерки и активности, включително поставяне на ефективни средства за защита, някои от които са безплатни за клиента (GPS, имобилайзер и др.).

Колко време е валидна застраховка "КАСКО"?

Застраховка "КАСКО" е валидна за срок от 1 година, считано от датата на сключване на полицата до 24:00 часа на деня, означен за край на застраховката.

Кога застраховката ми влиза в сила?

Застраховката влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е платена цялата застрахователна премия или първа вноска от нея, и са направени оглед и заснемане на МПС-то.

Какви документи са необходими, за да сключа застраховка "КАСКО"?

За да сключите застраховка "КАСКО", е необходимо да представите талон на автомобила, който искате да застраховате.

Как се определя цената на застраховка "КАСКО"?

Цената на застраховка "КАСКО" е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила (моторното превозно средство) към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марка, модел на автомобила, година на производство, кубатура, киловати/конски сили, брой врати и други характеристики.

Какво ми дава „КАСКО асистънс за чужбина“?

С „КАСКО асистънс за чужбина“ от ЛЕВ ИНС получавате покритие в Европа, Русия (Европейска част) и Турция, с изключение на Исландия, Гренландия, Шпицбирген, Канарски острови, Мадейра и Азорски острови. Към „КАСКО асистънс за чужбина“ получавате и пътна помощ, ремонт на място, извозване/репатриране и аварийно изтегляне, при нужда.

Какво трябва да направя, ако съм участник в катастрофа?

Ако станете участник в ПТП (в България или чужбина), незабавно се обадете на безплатен, денонощен телефон 0800 15 333 (за България) и +359 800 10 200 (за чужбина).

Как да заведа щета по автомобила си?

При събитие незабавно се обадете на безплатен, денонощен телефон 0800 15 333, където нашите експерти ще Ви инструктират какво да направите и при нужда ще изпратят мобилна група на място. При завеждане на претенция по щета, заповядайте в нашите ликвидационни центрове в страната.

Необходимите документи за завеждане на щета са:

Какво да направя, ако спукам гума/колата не запали и трябва да се подаде ток/горивото ми свърши?

При авария на пътя, ЛЕВ ИНС е единствената компания, която безплатно осигурява подаване на ток, смяна на гума и доставка на гориво в цялата страна. Нашите мобилни групи са на разположение, за да окажат помощ на клиентите денонощно.