product category image

Домашно имущество

Пакетната застраховка Домашно имущество е предназначена за застраховане на - жилищни сгради – къщи и апартаменти, обзавеждане, битова и компютърна техника, предназначени за употреба в частния живот на застрахования и членовете на неговото семейство и домакинство.

Пакетната застраховка Домашно имущество е предназначена за застраховане на:

Недвижимо имущество
 • Жилищни сгради – къщи и апартаменти;
 • Помощни постройки, мазета, тавани, гаражи.
Движимо имущество
 • Обзавеждане,
 • Битова и компютърна техника, предназначени за употреба в частния живот на застрахования и членовете на неговото семейство и домакинство, намиращо се на адреса, посочен в застрахователния договор.
Предимства
 • Застрахователно покритие за допълнителни помещения към жилището - мазе, таван, гараж, помощна постройка;
 • Сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото;
 • Разнообразни пакети с различни комбинации на покритите рискове, покрития и лимити за движимо и/или недвижимо според индивидуалните изисквания на клиента;
 • 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и ограничаване на настъпили застрахователни събития;
 • Сключване на застраховка без прилагане на самоучастие;
 • Възможност за избор на валута – лева или евро.
Какви рискове покрива застраховката?
 • Покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му , мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане на летателни апарати и части от тях;
 • Буря, ураган вихрушка, смерч, вреждане от падащи клони, дървета и др. градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
 • Авария на ВиК – покриват се вреди вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • Вреди на имущества при удар от самозадвижващи машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Късо съединение / токов удар;
 • Удар от ППС или животно;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
 • Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом за недвижимо имущество;
 • Тероризъм;
 • Отговорност към трети лица;
Покритието по застраховката включва още:

Реално извършени разходи, необходими за предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите след настъпило застрахователно събитие, вкл. Разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество, в общ размер до 5% от застрахователната му сума.

Авариен асистънс* за дома 0800 10 200:

Със застраховка „Домашно имущество“ Лев Инс осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник без заплащане на допълнителна премия.

 

  ВиК услуги (труд и материали)
  Ключарски услуги (труд и материали)
  Ел.услуги (труд и материали)
  Стъкларски услуги (труд и материали)

*Авариен асистънс за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград и на разстояние 30 км от тях.


Варианти на покритие:

Можете да изберете застрахователно покритие, което отговаря на вашите нужди и да защити движимото и недвижимото ви имущество.


 

Заявете вашата застраховка "Домашно имущество" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Какво мога да застраховам с „Домашно имущество”?

Със застраховка „Домашно имущество“ можете да защитите, както недвижимото си имущество, така и недвижимото в него.Недвижимо имущество включва жилища (къща и/или апартамент).

Заедно с жилището могат да бъдат застраховани и мазета, тавани, гаражи и помощни постройки само когато фигурират в документа за собственост.

Застраховка на движимо имущество включва обзавеждане, битова и компютърна техника.

Кой са покритите рискове?

ПОЖАР (A) – покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ (Б, Б1) – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея,

проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;

АВАРИИ (В, В1, В2)- авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;

Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро – разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР (В3);

УДАР ОТ ППС (пътно превозно средство) ИЛИ ЖИВОТНО (В4);

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (З);

КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ (К1);

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С);

ПОЖАР ОТ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С1);

ВАНДАЛИЗЪМ И ВАНДАЛИЗЪМ ПРИ ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО (С2);

ТЕРОРИЗЪМ (Т);

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА (О);

РАЗХОДИ (Р).

От кога се счита за действаща застраховката?

Застраховката влиза в сила след заплащането й или ако сте избрали разсрочено плащане – след получаване на първата вноска.

За какъв период е валидна вашата застраховка?

Застраховката е валидна за период от 1 година.

Мога ли да застраховам жилище в чужбина?

Не, застраховка „Домашно имущество“ важи само за територията на република България

Какво трябва да направя, ако сменя адреса или имота си?

В случай, че направите промяна в своето име или адрес за кореспонденция през период, когато застраховката е активна, следва да се свържете с представител на Лев Инс и да го/я уведомите за направените промени.

Какво трябва да направя в случай на авария (застрахователно събитие)?

В случай на застрахователно събитие трябва да уведомите незабавно органите на противопожарната охрана и/или полицията, както и други компетентни органи, ако това е нужно.

В срок до 3 /три/ работни дни след това трябва да уведомите писмено най-близката агенция на Лев Инс. Важно е да запазите увреденото имущество за оглед от застрахователя.

Срокът за уведомяване при настъпило събитие по риска кражба чрез взлом е 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването.

 

Как се изплаща обезщетение?

Обезщетението се изплаща на застрахования (или ползващото лице по договора) само по банков път, в посочената от лицето банкова сметка.