product category image

Каско Практик

Пакетната полица Каско "Практик" е предназначена за застраховане на леки и товарни автомобили и мотоциклети с български регистрационни номера.

За кого е предназначена застраховката?

Пакетната полица Каско "Практик" е предназначено за всички леки автомобили, товарни с общо тегло до 3,5 тона и мотоциклети, без ограничение в годините на производство, с български регистрационни номера, собственост на физически и юридически лица с постоянно или временно местожителство или седалище в Република България

Териториален обхват на покритието:

Застраховката е валидна само за територията на Република България

Какви рискове покрива застраховката?

В зависимост от избраното ниво, застраховката покрива:

- Пътна помощ в следствие на пътнотранспортно произшествие (ПТП) и авария

- Транспорт за членовете на семейството пътъващи в МПС по време на настъпване на застрахователното събитие

- Покритие за вреди в следствие на ПТП с участието на двама и повече участници

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

С пакетната застраховка Каско "Практик" в Лев Инс получавате:

- ниска цена

- възможност за избор на застрахователна сума

- покритие за пътна помощ до 300 км.

- възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка "Каско"

- безплатен автоасистанс

Важно!

Застраховката влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия.

 

Денонощен „Каско асистънс“ и безплатен телефон за съдействие

0800 15 333

 

Варианти на покритие:

Можете да изберете застрахователно покритие, което отговаря на Вашите нужди.

 

Заявете вашата застраховка "Каско Практик" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Колко време е валидна застраховката Каско "Практик"

Застраховка Каско „Практик“ е валидна за срок от 1 година, считано от датата на сключване на полицата до 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.