product category image

Каско Практик

Пакетната полица "КАСКО Практик" е предназначена за застраховане на леки и товарни автомобили, и мотоциклети с български регистрационни номера.

За кого е предназначена застраховката?

Пакетната полица "КАСКО Практик" е предназначена за всички леки автомобили, товарни с общо тегло до 3,5 тона и мотоциклети, без ограничение в годините на производство, с български регистрационни номера, собственост на физически и юридически лица с постоянно или временно местожителство, или седалище в Република България.

Териториален обхват на покритието:

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

В зависимост от избраното ниво, застраховката покрива:

- пътна помощ в следствие на пътнотранспортно произшествие (ПТП) и авария;

- транспорт за членовете на семейството, пътуващи в МПС, по време на настъпване на застрахователното събитие;

- Покритие за вреди вследствие на ПТП с участието на двама и повече участници.

Защо да сключа застраховка в ЛЕВ ИНС?

С пакетната застраховка "КАСКО Практик" в ЛЕВ ИНС получавате:

- ниска цена;

- възможност за избор на застрахователна сума;

- покритие за пътна помощ до 300 км.;

- възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка "КАСКО";

- безплатен автоасистънс.

Важно!

Застраховката влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е платена застрахователната премия.

 

Денонощен „КАСКО Асистънс“ и безплатен телефон за съдействие

0800 15 333

 

Варианти на покритие:

Можете да изберете застрахователно покритие, което отговаря на Вашите нужди.

 

Заявете вашата застраховка "КАСКО Практик" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Колко време е валидна застраховката "КАСКО Практик"?

Застраховка "КАСКО Практик" е валидна за срок от 1 година, считано от датата на сключване на полицата до 24:00 часа на деня, означен за край на застраховката.