product category image

Имущество на физически лица

Обект на застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на физически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

За кого е предназначена застраховката?

Продуктът “Имущество на физически лица” е предназначен за застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на физически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

Договорът за застраховка на чуждо имущество е действителен, ако е налице одобрение от собственика на застрахованото имущество. Застрахователното покритие се предоставя само за посоченото в застрахователния договор по вид и местонахождение имущество и интерес. Застрахователното покритие за движимо имущество се предоставя само, ако то се намира в сгради на адреса, посочен в договора.

Териториален обхват на покритието

По тази застраховка, се покриват щети по движимо и недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
 • вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях;
 • буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение в следствие природно бедствие;
 • действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност;
 • авария на ВиК - покриват се вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг - със собствен или нает транспорт;
 • късо съединение / токов удар;
 • удар от ППС или животно;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • грабеж;
 • кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • пожар от злоумишлени действия на трети лица;
 • вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом за недвижимо имущество
 • тероризъм;
 • отговорност към трети лица;
 • разходи – реално извършени разходи, необходими за предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите, след настъпило застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество, в общ размер до 5% от застрахователната му сума;
 • чупене на стъкла, витрини и неонови, както и рекламни табели.
Защо да сключа застраховка “Имущество на физически лица” в ЛЕВ ИНС?
 • застрахователно покритие за допълнителни помещения към жилището – мазе, таван, гараж, помощна постройка;
 • застрахователят и застрахованият договарят застрахователната сума;
 • 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и ограничаване на настъпили застрахователни събития;
 • възможност за избор на валута – лева или евро.

 

Авариен асистънс* за дома 0800 10 200:

Със застраховка „Имущество на физически лица“, ЛЕВ ИНС осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник, без заплащане на допълнителна премия.

   ВиК услуги (Труд и материали)
   Ключарски услуги (Труд и материали)
    Ел.услуги (Труд и материали)
   Стъкларски услуги (Труд и материали)

*Авариен асистънс за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград и на разстояние до 30 км от тях.

Често задавани въпроси

Покрива ли застраховката щети по гаража и мазето?

Застраховката "Имущество на физически лица", осигурява застрахователна защита на помощни постройки, мазета, тавани, гаражи, ако същите са намират на един и същи адрес със застрахованото имущество.