Licencja i działalność

Towarzystwo Ubezpieczeń Lev Ins AD posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na mocy decyzji nr 98 Krajowej Rady Ubezpieczeń. Jest członkiem Stowarzyszenia Bułgarskich Ubezpieczycieli, Związku Inicjatyw Biznesowych Obywateli oraz Bułgarsko-Izraelskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Lev Ins Insurance Company AD oferuje pełen zakres produktów i usług ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń majątkowych. Firma jest liderem we wprowadzaniu i zatwierdzaniu nowych trendów w branży ubezpieczeniowej. Badając i stosując najlepsze światowe praktyki oraz uwzględniając specyfikę bułgarskiego rynku, Lev Ins Insurance Company AD oferuje swoim licznym klientom tradycyjną i niestandardową ochronę ubezpieczeniową.