Zarządzanie

Towarzystwo Ubezpieczeń Lev Ins AD posiada dwupoziomowy system zarządzania - Radę Nadzorczą i Zarząd. Kadra zarządzająca i eksperci firmy to uznani, wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem praktycznym i prestiżowym wykształceniem.

Rada nadzorcza

Zarząd

Członkowie: Pavel Dimitrov, Valentin Iliev, Miroslava Spasova, Vladislav Milev

Dyrektorzy wykonawczy:

Valnetin Iliev

Pavel Dimitrov

Akcjonariusze:
Głównym udziałowcem Lev Ins Insurance Company AD jest Lev Corporation AD - grupa gospodarcza zrzeszająca ponad 90 firm z różnych sfer bułgarskiej gospodarki. Lev Corporation jest członkiem Union for Economic Initiative of Citizens, Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i jest partnerem wiodących bułgarskich firm produkcyjnych i handlowych.

Wśród innych firm posiadających aktywa w Lev Ins Insurance Company AD są bułgarska firma Cyber Level Ins EOOD, a także izraelska firma Rakhiti Meir Classic, która we współpracy z włoskim przedsiębiorcą została wyznaczona na inwestora nr 1 w Bułgarii w 2003 r. W 2010 r. .

Lev Ins Insurance Company AD cieszy się również zainteresowaniem nowych izraelskich udziałowców z dużym doświadczeniem ubezpieczeniowym.