Raporty

Sprawozdania finansowe

Informacje finansowe dotyczące firmy ubezpieczeniowej Lev Ins AD

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYPŁACALNOŚCI ORAZ SYTUACJA FINANSOWA GRUPY LEV INS ZA 2019 ROK

/media/wu5e5wug/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние_група-лев-инс-2019.pdf?.ToString()

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYPŁACALNOŚCI ORAZ SYTUACJA FINANSOWA LEV INS Towarzystwo Ubezpieczeniowe AD za 2019 rok

/media/i11cg3z2/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2019.pdf?.ToString()

BILANS I ŚRODKI WŁASNE Zakładu Ubezpieczeń LEV INS NA DZIEŃ 31.12.2019

/media/jzennuz1/2019_лев_инс_счетоводен-баланс_собствени-средства.pdf?.ToString()

SPRAWOZDANIE Z NADZORU I WŁASNA OCENA RYZYKA I WYPŁACALNOŚCI LEV INS Towarzystwo Ubezpieczeniowe AD

/media/tbfbydas/надзорен-отчет-за-сорп.pdf?.ToString()

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYPŁACALNOŚĆ I SPRAWOZDANIE FINANSOWE LEV INS AD

/media/3xyk52lz/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние.pdf?.ToString()

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU Z NIEZALEŻNYM RAPORTEM Z BADANIA

/media/i5zhmyva/gfo-lev-ins-2018.pdf?.ToString()

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYPŁACALNOŚCI ORAZ STAN FINANSOWY LEV INS Towarzystwa Ubezpieczeniowego AD (za 2018 rok)

/media/01tbv4n0/отчет-за-платежоспособност-и-финансово-състояние-2018.pdf?.ToString()