Program reasekuracji

Lev Ins AD zawarł umowy reasekuracyjne dla swoich głównych rodzajów ubezpieczeń w celu precyzyjnego zarządzania ryzykiem. 

Tradycyjnie, firma umieszcza swój program reasekuracyjny u najwyższej klasy międzynarodowych reasekuratorów, w tym:

Hannover Re, AXA XL, Swiss Re, Arch Re, Sirius, Polskie Re, Active Re i inne.

INFORMACJE UDZIELANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY ZGODNIE Z ART. 185 KODEKSU UBEZPIECZEŃ

Nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Lev Ins AD

Forma prawna: Spółka akcyjna

Siedziba spółki: 1700 Sofia , Blvd. Simeonowsko shose 67A

Adres agencji, za pośrednictwem której zawierane jest ubezpieczenie (w przypadku jeśli jest).

Procedury rozstrzygania sporów:

Reklamacje od użytkowników ubezpieczeń przyjmowane są w siedzibie firmy. Skargi otrzymane w strukturach terytorialnych są niezwłocznie przekazywane faksem do Centrali.

Skargi są przekazywane Dyrektorowi Wykonawczemu do rozpatrzenia. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi.

Prawo właściwe: prawo bułgarskie, w tym traktaty międzynarodowe podpisane w tym kraju.