Ubezpieczenia mienia

Wszystkie rodzaje ubezpieczeń dla Twojego domu

Mienie osób prawnych

Ubezpieczony jest majątek ruchomy lub nieruchomy będący własnością osób prawnych lub majątek innej osoby, który jest legalnie używany.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny, taki jak komputery, serwery, nośniki danych, telefony komórkowe etc, ubezpieczamy na bazie specjalistycznych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni majątek Ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich.

Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Mienie w budowie lub montażu ubezpieczamy na bazie specjalistycznych warunków ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych.