Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie podróżne

Turyści są ubezpieczeni - indywidualnie lub grupowo, od zdarzeń związanych z ich życiem, zdrowiem lub nietykalnością fizyczną podczas podróży, wycieczek lub wakacji na terenie Rzeczypospolitej ...

Rezygnacja z podróży

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży obejmuje koszty odwołania, skrócenia lub przerwania podróży, koszty przedłużenia podróży i opóźnienia lotu z przyczyn medycznych lub pozamedycznych.