product category image

Rezygnacja z podróży

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży obejmuje koszty odwołania, skrócenia lub przerwania podróży, koszty przedłużenia podróży i opóźnienia lotu z przyczyn medycznych lub pozamedycznych.

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży jest przeznaczone dla osób fizycznych - obywateli polski i obcokrajowców przebywających legalnie w Polsce, podróżujących po całym świecie, w tym po Polsce.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Zapewnia ochronę i zwraca koszty poniesione w związku z zorganizowaną podróżą turystyczną lub biznesową, zakupem biletu lotniczego lub noclegu w hotelu zakupionym przez / za pośrednictwem organizatora wycieczek, biura podróży, przewoźnika lub hotelarza.

Kiedy ubezpieczenie jest ważne?

Ubezpieczenie jest ważne, jeżeli zostało zawarte w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podróż turystyczną, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji hotelowej tylko pod warunkiem uiszczenia opłaty (częściowej lub pełnej) i do dnia rozpoczęcia podróż krótsza niż 10 dni.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które doprowadziły do ​​odwołania podróży z przyczyn medycznych lub pozamedycznych.

Powodów medycznych:

 • niespodziewane nasilenie się przewlekłej choroby Ubezpieczonego, tylko w przypadku hospitalizacji;
 • choroba, wypadek lub śmierć Ubezpieczonego, jego bliskiego krewnego lub partnera biznesowego;
 • Zakres przyczyn medycznych obejmuje również chorobę COVID-19.

Powody pozamedyczne:

 • powołanie Ubezpieczonego na ławnika przysięgłego, wzywanie Ubezpieczonego w charakterze świadka w sprawie lub dokonanie opinii biegłego, o której znajomość jest po dacie zastrzeżenia;
 • zwolnienie z pracy, z wyjątkiem zwolnienia dyscyplinarnego;
 • odwołanie lub odmowa urlopu Ubezpieczonego przez pracodawcę z powodu pilnych zobowiązań służbowych;
 • niemożność wyjazdu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Gdzie jest ważne ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie w Lev Ins?
 • Niska składka ubezpieczeniowa;
 • Firma oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej;
 • Gwarantowana 100% wypłata, ponieważ nie podlega ona potrąceniu od ubezpieczonych;
 • Na składkę (cenę) ubezpieczenia od rezygnacji z podróży TU Lev Ins AD nie ma wpływu kraj podróży ani ważność terytorialna.
 • Obejmuje cały okres od pierwszej płatności do zwrotu;
 • Polisa elektroniczna - łatwe i szybkie wystawienie, a co najważniejsze - bezpieczeństwo dla klienta.
 • Wycieczka nie musi być organizowana tylko przez licencjonowanego touroperatora. Ubezpieczenie można zawrzeć również wtedy, gdy Ubezpieczony sam zorganizuje podróż bez korzystania z usług touroperatora.

 

Bezpłatna całodobowa pomoc telefoniczna

00 800 10 200 000

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie obejmuje COVID -19?

Tak , w zakresie przyczyn medycznych, Lev Ins AD akceptuje objęcie ochroną ubezpieczeniową niezdolności do podróży z powodu choroby z COVID -19.

Czy osoby powyżej 70 roku życia są ubezpieczone?

Tak, osoby do 85 roku życia są ubezpieczone.