product category image

Cyber Lew

Cyber ​​Lev Insurance zapewnia aktywną ochronę przed atakami hakerów i kradzieżą danych. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla małych i średnich firm, które chcą zminimalizować ryzyko i zagwarantować sobie i swoim klientom cyberbezpieczeństwo oraz spokój ducha w przestrzeni cyfrowej.

Dzięki ubezpieczeniu Cyber ​​Lev od TU Lev Ins AD otrzymujesz bezpłatne specjalistyczne oprogramowanie do proaktywnej ochrony i monitorowania, opracowane przez izraelskiego eksperta ds. Cyberbezpieczeństwa Orena Elimeleha i jego zespół. W ten sposób Twoja firma będzie chroniona przez całą dobę przez dwa Operacyjne Centra Bezpieczeństwa - w Bułgarii i Izraelu.

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Cyber ​​Lev Insurance to produkt do ubezpieczenia i cyberochrony konfiguracji komputerów, będący własnością małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa ubezpieczenia jest ważna, jeżeli ubezpieczony zapewni specjalistom Towarzystwa Ubezpieczeń Lev Ins AD lub osobom przez nich upoważnionym możliwość zainstalowania specjalistycznego oprogramowania do monitorowania konfiguracji ubezpieczonego komputera w celu przeciwdziałania ryzyku. Polisa wchodzi w życie po opłaceniu składki ubezpieczeniowej i uruchomieniu specjalistycznego oprogramowania.

Zasięg terytorialny:

TU Lev Ins AD zapewnia ubezpieczenie na wypadek szkodliwych działań osób prawnych zarejestrowanych w Polsce i działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie?
 • Szkody powstałe w wyniku dostania się do systemów informatycznych Ubezpieczonego przez osoby spoza Ubezpieczonego, dokonujące złośliwych działań, mające na celu uszkodzenie konfiguracji komputerowych Ubezpieczonego;
 • Uszkodzenie, zniszczenie, przeróbka, zniekształcenie lub niewłaściwe użycie konfiguracji komputera Ubezpieczonego;
 • Nieuprawnione korzystanie z systemu komputerowego;
 • Kompromisowe funkcje:
 • Nadużycie praw;
 • Kradzież informacji;
 • Utrata danych w zależności od źródła zagrożenia:
 • Przełomowy i nieuprawniony dostęp do systemu;
 • Nieautoryzowana zmiana danych;
Dlaczego powinienem wykupić ubezpieczenie Cyber ​​Lev w Lev Ins AD?
 • Telefon alarmowy 24/7/365 na wypadek ataku hakera
 • 2 Centra Bezpieczeństwa Operacyjnego - w Bułgarii i Izraelu
 • Specjalistyczne oprogramowanie monitorujące SIEM do wczesnego wykrywania i reagowania na wypadki
 • Zespół ekspertów ds. Cyberbezpieczeństwa, którzy przez całą dobę dbają o Twoją ochronę

Bezpłatna całodobowa pomoc telefoniczna

00 800 10 200 000

Dzięki ubezpieczeniu Cyber ​​Lev, TU Lev Ins AD zapewnia zapobieganie atakom hakerów, natychmiastowe wykrywanie i badanie udanych naruszeń, bez płacenia dodatkowej składki, za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania opracowanego przez izraelskich specjalistów.

 • Całodobowy monitoring systemów informatycznych Twojej firmy
 • Bazy danych z najnowszymi zagrożeniami w Internecie
 • Ekspertyza techniczna dwóch zespołów specjalistów
 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych w razie wypadku

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest specjalistyczne oprogramowanie monitorujące?

Specjalistycznym oprogramowaniem monitorującym jest SIEM (SecurityInformationandEvenManagement). Przetwarza, analizuje i alarmuje o wszystkich zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych. W przypadku incydentu cybernetycznego, specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji w Centrum Operacji Bezpieczeństwa Leo Ins AD natychmiast powiadamiają Państwa i przeprowadzają weryfikację zdarzenia. Poważniejsze incydenty przesyłane są na trzeci poziom ochrony - do Security Operations Center w Izraelu.

 

Co trzeba zrobić, aby zainstalować specjalistyczne oprogramowanie monitorujące?

Specjalistyczne oprogramowanie monitorujące (SIEM), które ZK Lev Ins AD i nasi izraelscy partnerzy dostarczają naszym klientom, wymaga zainstalowania na każdym urządzeniu systemu HostIDS (HostIntrusionDetectionSystem). Jest to narzędzie programowe, które, podobnie jak immobilizer samochodowy, jest aktywowane w przypadku ataku hakera lub innego problemu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym systemów. W przypadku wystąpienia incydentów przesyła on dane do Oprogramowania Monitorującego, które są przetwarzane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji w Centrum Operacji Bezpieczeństwa.

Jakie wymagania muszą spełniać moje systemy komputerowe, aby ubezpieczenie było ważne?

Aby polisa ubezpieczeniowa była ważna, wszystkie programy na stacjach roboczych muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji. Po wykupieniu polisy, eksperci z Security Operations Center firmy Lev Ins AD sprawdzają stacje robocze pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. Usuwają go bezpłatnie i instalują HostIDS - oprogramowanie niezbędne do objęcia Cię specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania (SIEM).

Co zrobić w przypadku ataku hakera?

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do monitorowania informacji (SIEM), specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji w Centrum Operacji Bezpieczeństwa będą w stanie natychmiast zidentyfikować próby włamań do systemów informatycznych. W przypadku jakiejkolwiek próby lub incydentu, zostaniesz natychmiast powiadomiony telefonicznie, a nasi eksperci podejmą niezbędne środki, aby zapobiec próbie włamania.

Jeśli zauważysz coś niezwykłego lub nietypowego, możesz zaalarmować Centrum Operacji Bezpieczeństwa przez całą dobę. Nasi eksperci sprawdzą, całkowicie bezpłatnie, każde nietypowe zdarzenie, które dotyczy bezpieczeństwa Państwa systemów informatycznych.

Jak można udowodnić szkodę?

Izraelski model bezpieczeństwa proaktywnego, który stosuje Lev Ins AD, minimalizuje ryzyko udanego ataku hakerów. W przestrzeni prawdopodobieństwa pozostaje możliwość naruszenia. Gdyby, hipotetycznie, doszło do takiego naruszenia, eksperci z Centrum Operacji Bezpieczeństwa przeprowadziliby dochodzenie (cyberforensics) i sporządzili raport, który zostałby przesłany do naprawy szkód.