product category image

Polisa ubezpieczeniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo firmy TU Lev Ins AD to kompletne rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa, które zapewnia indywidualną ofertę dla objętych ubezpieczeniem ryzyk oraz specjalną cenę składki ubezpieczeniowej, dostosowaną do wielkości i potrzeb konkretnej organizacji.

Dla kogo jest ubezpieczenie?

Cyberbezpieczeństwo to produkt służący do ochrony konfiguracji i danych komputerów, będący własnością osób prawnych działających na terenie Unii Europejskiej.

Umowa ubezpieczenia jest ważna po opłaceniu składki ubezpieczeniowej i jeżeli ubezpieczony zapewni specjalistom z Lev Ins AD lub osobom przez nich upoważnionym możliwość przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa informacji poprzez test penetracyjny tzw. Test penetracji. Na podstawie raportu z testów przygotowywana jest indywidualna propozycja dla ubezpieczanych ryzyk oraz ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej.

Zasięg terytorialny:

Lev Ins AD zapewnia ubezpieczenie na wypadek szkodliwych działań osób prawnych działających na terytorium Unii Europejskiej.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczonego

 • Uszkodzenie zasobów cyfrowych
 • Przerwanie działalności gospodarczej
 • Terrorystyczne cyberataki
 • Straty z cyber wyłudzeń
 • Odzyskiwanie danych i systemów
 • Koszty przełomów w systemie ubezpieczeniowym

Pokrycie stron trzecich

 • Roszczenia o odszkodowanie za cierpienie psychiczne
 • Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z nienaruszalnością danych osobowych
 • Roszczenia dotyczące odpowiedzialności mediów
 • Zgłoszone roszczenia z tytułu grzywien i kar nałożonych w związku ze standardami bezpieczeństwa branży transakcji kartowych
 • Roszczenia o ochronę regulacyjną i kary
Dlaczego powinienem wykupić polisę ubezpieczenia cybernetycznego w Lev Ins Insurance Company AD?
 • Telefon alarmowy 24/7/365 na wypadek ataku hakera
 • 2 Centra Bezpieczeństwa Operacyjnego - w Bułgarii i Izraelu
 • Zespół ekspertów ds. Cyberbezpieczeństwa, którzy przez całą dobę dbają o Twoją ochronę

Bezpłatna całodobowa pomoc telefoniczna

00 800 10 200 000

Cyberbezpieczeństwo firmy Lev Ins AD zapewnia zapobieganie atakom hakerów, natychmiastowe wykrywanie i badanie naruszeń bezpieczeństwa oraz technologiczne rozwiązanie zapewniające bezpieczną pracę w Internecie. Wykorzystać:

 • Całodobowy monitoring systemów informatycznych Twojej firmy
 • Natychmiastowa reakcja na każdą próbę ataku
 • Bezpieczne oprogramowanie internetowe
 • Badanie incydentów cybernetycznych

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest test penetracyjny?

Test penetracyjny symuluje prawdziwy atak hakera, ale jest wykonywany przez certyfikowanych ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji. Jego celem jest sprawdzenie, jakie luki występują w systemach klienta, zanim złośliwi hakerzy wykorzystają je do włamania. Po przeprowadzonym teście dostarczany jest raport z zaleceniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa, opisany w szczegółowy i przystępny sposób. Po wdrożeniu przez klienta rekomendacji zawartych w raporcie, przeprowadzany jest retest w celu weryfikacji, czy zidentyfikowane luki w bezpieczeństwie cybernetycznym zostały usunięte.

Testy penetracyjne wykonuje się zgodnie z zaleceniami NIST SP 800-115.

W jaki sposób polisa cybernetyczna chroni moją firmę?

Polisa cybernetyczna Lev Ins AD zapewnia niezwykle szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa firmy. W przypadku udanego ataku hakerów pokryjemy wszystkie koszty odzyskania Twoich danych, a także straty, jeśli będziesz musiał zakończyć działalność. Jeśli padniesz ofiarą cyberwymuszenia lub cyberterroryzmu, pokryjemy koszty okupu i szkody, jakie wyrządzili Ci przestępcy.

 

W jaki sposób polisa cybernetyczna chroni moich partnerów?

Dbamy nie tylko o Twój biznes, ale także o Twoich cenionych klientów i partnerów. Dlatego też zapewniamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje odszkodowania za traumę emocjonalną, jak również odszkodowania z tytułu odpowiedzialności medialnej za ujawnienie informacji, które mogą być postrzegane jako zniesławienie lub naruszenie praw autorskich przez Ubezpieczonego. Wiemy, jak nieosiągalne dla przedsiębiorstw mogą być grzywny nakładane przez organy regulacyjne za wyciek danych osobowych, więc to również będzie przedmiotem naszej troski.

Jak ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej i ryzyka objętego ubezpieczeniem?

Wysokość składki oraz poszczególne ryzyka objęte ubezpieczeniem ustalane są indywidualnie w oparciu o raport z testu penetracyjnego, potrzeby i wielkość firmy.

Jakie wymagania musi spełnić moja firma, aby przystąpić do ubezpieczenia?

Stroną umowy ubezpieczenia NIE mogą być firmy działające w sektorze bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, banki, instytucje kredytowe, fundusze inwestycyjne, dostawcy usług hostingowych, linie lotnicze i firmy telekomunikacyjne oraz dostawcy energii. Wszystkie pozostałe osoby prawne zarejestrowane i działające na terenie Unii Europejskiej mogą wykupić polisę Cyber Ubezpieczenia w Lev Ins AD.

Co powinienem zrobić, jeśli padnę ofiarą ataku hakerów?

Należy pilnie skontaktować się z naszym całodobowym Centrum Operacji Bezpieczeństwa pod numerem telefonu 0800 10 200. Nasi specjaliści udzielą Państwu pełnej pomocy. Jeśli incydent cybernetyczny zostanie potwierdzony, przeprowadzimy dochodzenie (cyber forensics) i przekażemy raport ekspertom z naszego działu likwidacji szkód.