Публикувана:

Публикувана преди 64 дни

Локация:

София, бул. "Черни връх" № 51

Кандидатствай сега

АНАЛИЗАТОР ФИНАНСОВ РИСК

Отговорности:
 • Организира процеса по анализ на запитванията за застраховки за вътрешния и за външни пазари.
 • Участва в изпълнението на плана по застраховки "Гаранции" и "Разни финансови рискове" на компанията, като:
 • отговаря за постъпващите запитвания за пазар България;
 • контролира обработването на запитванията в рамките на сроковете за съответния пазар;
 • изготвя и регистрира в информационната система застрахователни полици;
 • комуникира с брокери и клиенти;
 • изяснява възникнали казуси;
 • отчита на седмична база обработените запитвания;
 • подпомага разработването на методиката за оценка на риска, както и нейното подобряване при необходимост.
 • Подпомага съответната дирекция при предявена претенция.
Основни изисквания:
 • Висше образование – икономическо, финансово.
 • Опит в управление и оценка на риска във финансовия сектор.
 • Английски език е предимство.
 • Комуникативност и умение за работа с клиенти.
 • Организираност и умения за екипна работа.
Ние предлагаме:
 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Отлично възнаграждение.
 • Платен годишен отпуск - 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB