Публикувана:

Публикувана преди 56 дни

Локация:

гр. София, Централно управление

Позиция:

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Кандидатствай сега

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Застрахователна компaния Лев Инс със своята 27 годишна история е безспорен лидер на българския застрахователен пазар. Нашата мисия е надеждна защита и грижа за клиентите. Заедно създаваме разбираеми решения, които дават сигурност на хората и бизнеса. Изграждаме партньорства, основани на активна комуникация, прозрачност и социална ангажираност. Освен в България компанията развива успешна дейност в седем европейски държави. В ЗК ЛЕВ ИНС работят над 1000 служители, и тяхната всеотдайна работа е в основата на постоянния успех и развитието на компанията.

Отговорности:

 • Води и съхранява заповедните книги на дружеството.
 • Следи движението на документите и дава информация за тяхното местонахождение.
 • Съхранява договорите, в които компанията е страна и предоставя копие при поискване.
 • Приема приключени документи, подлежащи на архивиране.
 • Води регистрите на входящата и изходяща кореспонденция.

Изисквания:

 • Подходящо образование.
 • Много добро ниво компютърна грамотност, работа с Microsoft Office.
 • Опит в сферата на документооборота и архивното дело.
 • Прецизност и отговорност.
 • Умения за работа в екип.

Предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Отлично възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен отпуск в размер на 25 дни.

В случай, че проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата професионална автобиография. Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Предоставената от Вас информация ще бъде използвана само за целите на настоящия подбор.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB