Публикувана:

Публикувана преди 28 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Кандидатствай сега

ДЕЛОВОДИТЕЛ

Основни отговорности:

 • Води и съхранява заповедните книги на дружеството.
 • Следи движението на документите и дава информация за тяхното местонахождение.
 • Съхранява договорите, в които компанията е страна и предоставя копие при поискване.
 • Приема приключени документи, подлежащи на архивиране.
 • Води регистрите на входящата и изходяща кореспонденция.

Основни изисквания:

 • Подходящо образование.
 • Много добро ниво компютърна грамотност, работа с Microsoft Office.
 • Опит в сферата на документооборота и архивното дело.
 • Прецизност и отговорност.
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Отлично възнаграждение, обвързано с резултата.
 • Платен отпуск в размер на 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB