Публикувана:

Публикувана преди 789 дни

Локация:

София, бул."Симеоновско шосе" 67А, Централно управление

Позиция:

Експерт Международна ликвидация с Гръцки език

Кандидатствай сега

Експерт Международна ликвидация с Гръцки език

Застрахователна компания "Лев инс" АД, лидер на пазара на автомобилното застраховане в България, търси да назначи енергичен и мотивиран специалист в Дирекция "Зелена карта".

Задължения и отговорности:
 • Регистрация на претенции към чуждестранни кореспонденти, с които работи ЗК "Лев инс" АД;
 • Анализ, обработка и разрешаване на различни застрахователни случаи;
 • Кореспонденция и контакти с партньори и кореспонденти в чужбина, на английски и гръцки език, относно щети по Зелена карта;
 • Осъществяване на контакт със застраховани клиенти по телефон, имейл или лично;
 • Навременно проверяване, изискване и администриране на документите по съответната претенция;
 • Вземане на решение дали щетата подлежи на обезщетение на базата на наличната документация;
 • Финално окомплектоване на преписката във връзка с плащане и приключване на щетата.
Изисквания за заемане на позицията:
 • Висше образование - подходящо за обявената длъжност;
 • Владеене на Гръцки и Английски език на отлично ниво;
 • Ефективна работа с компютърни програми - MS Office;
 • Бързина при взимане на решение;
 • Много добри комуникационни умения;
 • Умение за работа в екип.
Предимства:
 • Опит със застрахователен софтуер;
 • Опит в сферата на обслужването на клиенти;
 • Предишен опит в застрахователна компания, свързан с ликвидация на автомобилни щети.
Компанията предлага:
 • Работа в млад и динамичен екип;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • 5 дни допълнителен платен годишен отпуск;
 • Безплатен служебен паркинг;
 • Коректни трудови отношения.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.

Ще се свържем за събеседване само с кандидатите, одобрени по документи.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB