Публикувана:

Публикувана преди 149 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Кандидатствай сега

СПЕЦИАЛИСТ ЗЕЛЕНА КАРТА

Отговорности:
 • Води кореспонденция на английски език по електронна поща с партньори в чужбина и България.
 • Регистрира и обработва щети.
 • Изисква, проверява и администрира документи относно настъпили застрахователни събития.
 • Изготвя доклади за изплащане на застрахователни обезщетения и следи сроковете им.
 • Комуникира с клиенти на компанията относно настъпило застрахователно събитие в страната и чужбина.
Изисквания:
 • Висше образование - завършено или в процес на обучение.
 • Добро ниво на английски език. Втори език, един от изброените - италиански, френски, немски, румънски.
 • Компютърна грамотност, работа с Microsoft Office и MS Outlook.
 • Комуникативност, адаптивност, инициативност.
 • Умение за приоритизиране на задачите.
 • Внимание към детайла и добра езикова култура.
Предлагаме:
 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe.
 • Отлично възнаграждение.
 • Платен годишен отпуск - 25 дни.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB