Националното съвещание „ЛЕВ ИНС – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ представи стратегии за развитието на компанията

7 юли, 2019

В рамките на два дни – 4 и 5 юли в гр. Пловдив, ЗК „Лев Инс“ проведе своето годишно Национално съвещание, на което взеха участие повече от 200 служители от всички агенции на компанията в България, както и целия мениджърски екип, обединени в общата мисия за очертаване на визията на компанията от създаването и до днес, стратегия за нейното развитие, мисия и философия.

Събитието започна с официално откриване от страна на двамата изпълнителни директори – Мария Масларова – Гъркова и Павел Димитров. С кратка презентация те представиха анализ на дейността на компанията за 6-те месеца от началото на годината, както и изпълнението на плановите задачи, положителните и отрицателни аспекти от работата и до момента.

 

 

По време на следващата част от първия ден на съвещанието, 8 отбора и 8 модератора организираха дискусии на теми: „Екип от екипи“– за по-добра комуникация, „Иновации и киберсигурност“– представяне на нови продукти и иновативни решения, развитие на международните пазари, „Как да печелим повече“ – добри практики от добри продавачи при прилагане на Бонус-малус системата, крос продажби и доброволни застраховки, нови решения за достигане до клиентите.

 

 

След дискусиите, всички отбори представиха обобщените си предложения по различните теми.

Вторият ден от съвещанието беше доста вълнуващ и имаше състезателен характер, когато от отборите бяха отделени няколко екипа с общо задание. Всеки един от тях работеше самостоятелно, а след това, в рамките на няколко минути трябваше да обменят идеите си, като съответно представят общ продукт. Финалът на събитието приключи много емоционално и отличените екипи получиха грамоти.

На присъстващите бяха дадени насоки и приоритети до края на календарната 2019 г., като всеки представител на компанията получи плановите задачи за следващ 3 месечен период.

 

 

На присъстващите бяха дадени насоки и приоритети до края на календарната 2019 г., като всеки представител на компанията получи плановите задачи за следващ 3 месечен период.