Вземете сега застраховка „Телемедицина“ с 20% отстъпка

От 01.04.2021г. Животозастрахователен институт АД предлага застраховка „Телемедицина“ на промоционални цени с 20% отстъпка. За периода на промоцията, минималната месечната премия по полицата е 5,60 лв. като може да бъде платена на шест месечни вноски или еднократно. Като клиентите имат възможност да избират различни нива на покритие.

Застраховка "Телемедицина" покрива он-лайн консултация с лекар специалист или хабилитирано лице (първична и вторична консултация при злополука, заболяване или симптом на заболяване), клинико-лабораторни изследвания и образна диагностика препоръчани във връзка с консултацията. 

Промоционалните цени по застраховка „Телемедицина“ са валидни до 31.10.2021г. Полицата може да бъде сключена в офисите на ЗК „Лев инс“АД или да бъде заявена директно на офис мейл: eciffo@moc.gbizj