product category image

Răspundere civilă profesională avocați (Safe Internet inclus)

Pentru profesii și activități precum avocați, notari, executori judecătorești privați, personal medical, operatori turistici, hotelieri și restauratori, brokeri și agenți de asigurări, constructori, designeri etc., asigurarea de răspundere profesională este obligatorie prin lege.

Cui se adresează asigurarea?

Răspunderea profesională a persoanelor juridice și a persoanelor fizice, pentru daunele cauzate de acestea în desfășurarea activității în legătură cu care a fost încheiat contractul de asigurare și pentru care acestea dispun de autorizarea necesară și / sau capacitatea juridică conform legislației române în vigoare. Contractul de asigurare de răspundere profesională acoperă răspunderea ASIGURATULUI, inclusiv a persoaneleor care îl reprezintă, a angajaților acestuia și acelor persoane cărora ASIGURATUL le-a încredințat îndeplinirea și le-a inclus în contractul de asigurare.

Acoperirea teritorială a asigurării

Această asigurare acoperă răspunderea asiguraților pentru daunele cauzate numai pe teritoriul României

Ce riscuri acoperă asigurarea?
 • sumele pe care, în conformitate cu legislația române și în cazul apariției evenimentelor acoperite de condițiile asigurării, ASIGURATUL ar trebui să le plătească drept despăgubire pentru deces, vătămări corporale, boli sau daune materiale cauzate terților pe durata perioadei de asigurare în spațiile sau locurile de realizare a activității principale sau de altă natură indicate de ASIGURAT în limitele convenite pe poliță (acoperire pe baza unui eveniment de asigurare);
 • sumele pe care ASIGURATUL este obligat în temeiul legii să le plătească drept despăgubire pentru daune sau pierderi financiare către terții cu care ASIGURATUL se află într-un raport juridic în scopul desfășurării activității sale profesionale;
 • costurile suportate de ASIGURAT pentru a limita daunele, atunci când a acționat cu diligența necesară respectivului caz, chiar dacă eforturile sale nu au avut succes;
 • taxele și cheltuielile de judecată acordate în dosarul de despăgubire înaintat de reclamant / reclamanți, dacă o astfel de despăgubire este datorată în condițiile poliței.
 • Beneficiile pierdute care sunt rezultatul direct și imediat al unui prejudiciu ilicit;
 • dobândă pentru întârziere;
 • beneficiile pierdute ca urmare a neîndeplinirii unei obligații contractuale;
 • ASIGURATORUL plătește în limita sumei asigurate (limită de răspundere) și a costurilor acordate persoanei vătămate în dosarele în justiție înaintate în contradictoriu cu ASIGURATUL privind stabilirea răspunderii sale civile, când ASIGURATORUL devine parte în proces.
De ce să închei o asigurare de “RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ” de la Lev Ins?
 • Posibilitatea de a achita în rate prima de asigurare;
 • Suma asigurată face obiectul negocierii între Asigurător și Asigurat;
 • Posibilitatea alegerii monedei în care va fi încheiată asigurarea – lei sau euro.
Important!

Legislația în vigoare impune obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare obligatorii de răspundere profesională pentru următoarele profesii și activități: avocați, notari, executori judecătorești, persoane care practică medicina, touroperatori, hotelieri, intermediari de asigurări (brokeri / agenți), persoane care desfășoară activități de pază, auditori autorizați, constructori, proiectanți, structuriști, consultanți și persoane care exercită supravegherea construcțiilor etc.

Tarife

Prima de asigurare este calculată în funcție de tarifele în vigoare ale companiei / diminuată cu discounturile aferente/.Prima de asigurare poate fi plătită în una sau mai multe rate, în funcție de opțiunea clientului.

Asistență telefonică gratuită non stop

0800 10 200

FAQ

Cât costă asigurarea de răspundere profesională?

Prima de asigurare este calculată în funcție de tariful actual al companiei după efectuarea unei analize individuale a nevoilor clientului, pe baza unui chestionar completat. Pot fi aplicate și reduceri individuale.