Публикувана:

Публикувана преди 51 дни

Локация:

София, бул. Симеоновско шосе № 67А

Позиция:

БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР

Кандидатствай сега

БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР

Отговорности:

 • Участва активно в проектите за повишаване нивото на дигитализация на Компанията и свързаните с това дейности по планиране, организиране и провеждане на бизнес анализ, за идентифициране и дефиниране на функционални изисквания и технически спецификации към вътрешните бизнес процеси, системи и ИТ осигуряване.
 • Изготвя справки и отчети, мониторинг на индикатори, регулярно или при поискване от мениджмънта;
 • Изготвя бизнес и статистически анализи, прогнозиране и оценка на данни от различни източници;
 • Изготвя обстойни и разбираеми визуализации и презентации за представяне на показателите, свързани с дейността на Компанията
 • Изготвя пазарни проучвания, статистически и финансови анализи на данни, подпомагащи вземането на решения, повишаващи ефективността в управлението и клиентската удовлетвореност;
 • Изготвя анализи, схеми, и карти на бизнес процесите в Компанията, с цел идентифициране на съществуващите области за подобрение и възможностите за оптимизация;
 • Активно участва в дейността по разработване и актуализация на правила, стандарти, процедури, документи, в съответствие с модела на Компанията;

Изисквания:

 • Висше образование - Застраховане, Икономика, Математика, Статистика, Техническо.
 • Опит на подобна позиция, опит с анализ на големи обеми данни, както и използване на инструменти за визуализация на данни.
 • Отлични технически умения и високо ниво на владеене на Microsoft Office, SQL, XML, JIRA.
 • Аналитично и логическо мислене, способност за разрешаване на проблеми
 • Много добри комуникативни умения.
 • Владеене на английски език.
 • Организираност и умение за приоритизиране.

Нашето предложение:

 • Мотивираща работна среда с възможности за професионално развитиe;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Платен годишен отпуск - до 25 дни;
 • Допълнително здравно осигуряване и карти за спорт на преференциални цени;
 • Работа в международен екип от професионалисти.

Кандидатствай сега

Максимално допустим размер: 5 MB