ЛЕВ ИНС подписа споразумение с ДФ „Земеделие” за съфинансиране на застрахователни премии на земеделски производители

28 мар, 2024

Тази година има възможност да се заяви по-висока сума за помощ при застраховане на земеделска продукция

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД подписа споразумение с Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) по схемата за държавно подпомагане – „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”.  Това дава възможност на клиентите на компанията да се възползват от държавна помощ за защитата на своята реколта. 

ЛЕВ ИНС предлага на пазара различни видове земеделски застраховки, които са съобразени с нуждите на малки и големи земеделски производители. „Селскостопански култури” е застраховка, която е предназначена за физически и юридически лица, както и еднолични търговци (ЕТ), осъществяващи дейността си в България. Обект на застраховане е реколтата от селскостопански култури. Освен това, предлагаме и застраховка „Животни”, за която можете да прочетете повече ТУК!

Всички клиенти със земеделски застраховки в ЛЕВ ИНС имат възможността да се възползват от държавното подпомагане. Помощта от ДФ „Земеделие” се предоставя под формата на заплащане на част от застрахователни премии на земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, овощни и зеленчукови култури и тютюн при застраховане на първична селскостопанска продукция.

Тази година бюджетът за съфинансиране на застрахователните премии на земеделските производители е 3 милиона лева. Заявления за кандидатстване се приемат в ДФ „Земеделие” от 25 март до 31 юли. Земеделските произовдители, които искат да се възползват от съфинансирането, трябва да представят застрахователните полици в отдели „ПСМП” на Областните дирекции ДФЗ до 30 август 2024 г. До 20 работни дни след представяне на застрахователните полици, е срокът за сключване на договорите между земеделските стопани и Фонда, при спазени условия за допустимост на подпомагането. Срокът за изплащане на средствата е до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФЗ.

През сайта на ЛЕВ ИНС - бързо и удобно, можете да заявите земеделска застраховка!