Павел Димитров пред bgnes.bg: „Дългосрочната мисия на „Лев Инс” е да образова обществото и да повишава застрахователната култура”

28 юли, 2023

„Предлагаме оптималната комбинация от продукти, която минимизира рисковете от кибер атаки”, заяви той

В интервю за агенция bgnes.bg изпълнителният директор на ЗК „Лев Инс” АД Павел Димитров заяви, че дългосрочната мисия на компанията е да образова обществото и да повишава неговата застрахователна култура, защото е водена от философията, че превенцията е от ключово значение. Той коментира отличните финансови резултати за първото полугодие на 2023 г., както и балансирането на портфейла със сериозен ръст на доброволното застраховане както в България, така и на чуждестранните пазари.

Според г-н Димитров стремежът на „Лев Инс” към постоянни иновации, които изпреварват промените в средата, развитието на технологиите и потребителските нужди, обезпечени от широка партньорска мрежа с международно ноу-хау, прави целта за достигане на брутен премиен приход от половин милиард лева до края на 2023 г. напълно постижима. Експертът подчерта, че основен фактор за постигане на лидерските позиции на компанията е екипът и тясното взаимодействие между всички звена, които работят в синхрон за повишаване на клиентската удовлетвореност. Друга важна цел в краткосрочен и средносрочен план е още по-мащабно разрастване в цяла Европа след отличните резултати в Италия, Румъния, Полша, Гърция, Хърватска и Испания. Като първа стъпка в тази посока той посочи стъпването на немския пазар през настоящата 2023 г.

Павел Димитров коментира и резултатите от изследването на „Тренд” „Кибер Здраве България 2023". Те категорично потвърждават, че като лидер на българския пазар, „Лев Инс” правилно е идентифицирала нуждите, следва правилната посока за повишаване на дигиталната култура на обществото и предлага оптималната комбинация от продукти, която минимизира рисковете от кибер атаки за институцията, бизнеса и крайните потребители.

Целият текст на интервюто на Павел Димитров четете тук: https://bgnes.bg/news/d-lgosrochnata-misia-na-lev-ins-e-da-obrazova-obshchestvoto-i-da-povishava-zastrakhovatelnata-kultura/