Утвърждават единни правила за „бонус-малус” в България

26 юни, 2024

Предвижда се цената на застраховка „Гражданска отговорност” да бъде обвързана с историята на предявените претенции за нанесени щети.

Комисията за финансов надзор (КФН) подготвя Наредба за система „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това става ясно от Програма за нормативната дейност на КФН за периода от 1 юли до 31 декември 2024 г. Там е записано:

Уреждане на единните изисквания за коригиране на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по глава четиридесет и седма от Кодекса за застраховането в зависимост от поведението на водача на моторно превозно средство при движение по пътищата и/или причинените щети, както и реда и условията за тяхното прилагане.”

В проекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, който можете да видите ТУК, е предложено доразвиване на законовата уредба на системата „бонус-малус“, което предвижда изменения в законовата делегация за приемане на подзаконовия акт, пише още в програмата на КФН.

В случай на приемане на промяна в законовата делегация по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането, изискването за приемане на Наредба за система „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ (ГО) ще отпадне, като ще се извършат изменения и допълнения в наредбата по чл. 571, ал. 4 от Кодекса за застраховането, в която да се уреди редът за служебно използване на данни от регистъра за предявените и изплатени претенции по автомобилните застраховки.

Привеждане в съответствие с изискванията на проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, който ще транспонира изискванията на Директива (ЕС) 2021/21185 и за преодоляване на констатирани проблеми в практиката по прилагане на нормативната уредба.

Според Решение 206 на Министерския съвет  се предвижда цената на застраховка „Гражданска отговорност” да бъде обвързана с историята на предявените претенции за нанесени щети (имаш повече щети, плащаш по-висока ГО). Удостоверенията за застрахователни претенции пък да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, които се съдържат в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован.

В законопроекта е записано още: „Когато при коригиране на размера на застрахователната премия се използват удостоверения за предявени застрахователни претенции, застрахователят не може да третира застрахования по дискриминационен начин, нито да увеличава необосновано премията му поради неговата националност или единствено въз основа на предходната му държава на пребиваване.”

От КФН дават месечна рамка, в която Наредбата за системата „бонус-малус“ да има развитие. Очаквано въздействие на нормативния акт - 6 месеца след обнародване на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. От Комисията дават и дата на заседанието, на което нормативният акт ще бъде приет - 8 месеца след обнародване на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.