product category image

Кибер застрахователна полица

Кибер застрахователна полица от ЗК Лев Инс АД е цялостното решение киберсигурност, което предоставя индивидуално предложение за покритите рискове и специална цена на застраховката, съобразена с размера и нуждите на конкретната организация.

За кого е предназначена застраховката?

Полицата е продукт за застрахователна защита на дигиталните активи, собственост на юридически лица. В отговорността на Застрахователя се включва пълна или частична загуба и/или произтичащите от тях разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на покрити по застрахователния договор рискове.

Териториален обхват на покритието:

За застраховани компании със седалище на територията на ЕС, ЕИП и Швейцария, полицата осигурява покритие за цял свят.

Какви рискове покрива застраховката?

Покритие към застрахования

 • Увреждане на цифрови активи;
 • Прекъсване на стопанската дейност;
 • Терористични кибер атаки;
 • Загуби от кибер изнудване;
 • Възстановяване на данни и системи;
 • Разходи за пробиви в системата на застрахования;
 • Покритие за лична репутация.

Покритие към трети страни

 • Претенции за компенсации за ментални страдания;
 • Претенции за отговорност пред трети лица, във връзка с неприкосновеността на лични данни;
 • Претенции за медийна отговорност;
 • Претенции, свързани с глоби и наказания, наложени във връзка със Стандартите за сигурност на индустрията за картови трансакции повдигнати;
 • Претенции по регулаторна защита и наказания.
Защо да сключа Кибер застрахователна полица в ЗК "Лев Инс" АД?
 • 24/7/365 спешен телефон, при възникнала хакерска атака;
 • 2 Оперативни центъра за сигурност – в България и Израел;
 • Екип от експерти по киберсигурност, които денонощно се грижат за Вашата защита.

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Кибер застрахователна полица от Лев Инс АД осигурява превенция от хакерски атаки, мигновено откриване и разследване на пробиви в сигурността и технологично решение за безопасна работа в Интернет. Възползвайте се от:

 • Денонощен мониторинг на информационните системи на вашата компания;
 • Неотложна реакция при всеки опит за атака;
 • Софтуер за Безопасен Интернет;
 • Разследване на Кибер инциденти.
 • Преференциални условия за анализ на информационната сигурност чрез тест за проникване, т.нар. „Пенетрейшън тест“.

Заявете вашата застраховка "Кибер застрахователна полица" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Какво е Penetration test?

Penetration test (тест за проникване) симулира реална хакерска атака, но се извършва от сертифицирани експерти по информационна сигурност. Целта му е да провери какви уязвимости има в системите на клиента, преди от тях да са се възползвали злонамерени хакери, за да проникнат. След извършването на теста, се предоставя доклад с препоръки за подобряване на сигурността, описани по подробен и достъпен начин. Когато клиентът изпълни препоръките в доклада, се извършва повторен тест, за да се верифицира, че откритите пропуски в киберсигурността са отстранени.

Тестовете за проникване се извършват в съответствие с препоръките на NIST SP 800-115.

Как кибер застрахователна полица предпазва моя бизнес?

Кибер застрахователна полица от Лев Инс АД предоставя изключително широк спектър от застрахователни покрития за вашия бизнес. При успешна хакерска атака, ще поемем всички разходи за възстановяването на вашите данни, както и загубите ви, ако се наложи да прекъснете дейност. Ако станете жертва на кибер изнудване или кибер тероризъм, ще покрием разноските за откуп и щетите, които престъпниците са ви нанесли.

Как кибер застрахователна полица предпазва моите партньори?

Ние се грижим не само за вашия бизнес, а и за ценните за вас клиенти и партньори. Затова предоставяме покрития към трети страни, които обхващат обезщетения за нанесени емоционални травми, както и обезщетения за медийна отговорност, при огласяване на данни, които могат да бъдат възприети като клевета или нарушаване на авторското право от страна на Застрахования. Знаем колко непосилни за бизнеса биха могли да бъдат глобите от регулаторните органи, заради изтичане на лични данни, затова те също ще бъдат наша грижа.

Как се определя сумата на застрахователната премия и покритите рискове?

Сумата на застрахователната премия и специфичните покрити рискове се определят индивидуално, на база доклада от теста за проникване, нуждите и размера на компанията.

На какви изисквания трябва да отговаря компанията ми, за да сключа застраховката?

Дружества, които работят в сферата на националната и вътрешната сигурност, банките, кредитните институции, инвестиционните фондове, доставчиците на хостинг услуги, авиокомпаниите и телекомуникационните компании, както и доставчиците на енергия, НЕ могат да бъдат страна по застрахователния договор. Всички останали юридически дружества, регистрирани и извършващи дейност на територията на Европейския съюз, могат да сключат Кибер застрахователна полица в Лев Инс АД.

Какво да направя, ако стана жертва на хакерска атака?

Свържете се неотложно с денонощния ни Оперативен център за сигурност на 0800 10 200. Нашите специалисти ще ви окажат пълно съдействие. Ако се потвърди наличието на кибер инцидент, ще проведем разследване (cyber forensics), а доклада ще предоставим на експертите от отдел Ликвидация на щети.