product category image

Застраховка "Злополука на спортисти”

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за професионални спортисти, треньори и съдии, както и за всички, занимаващи се със спорт непрофесионално.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива злополуки, настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения, при провеждане на тренировки и състезания.

Покрити рискове:

Основни (задължителни) рискове:

  • Смърт вследствие злополука настъпила по време на състезания и тренировки за лица над 14 годишна възраст;
  • Трайно намалена работоспособност вследствие злополука настъпила по време на състезания и тренировки;
  • Временна неработоспособност вследствие злополука настъпила по време на състезания и тренировки.

Допълнителни (избираеми) рискове:

  • Медицински разноски вследствие битова злополука;
  • Валидност на застраховката 24 часа в денонощието.
Кога е валидна застраховката?

Покритието е валидно 24/7 през цялата застрахователна година, в това число по време на спортни и възстановителни лагери на територията на България.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България, с възможност за разширение на покритието за чужбина.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

Със застраховка „Злополука на спортисти” от Лев Инс, получавате:

  • Широк обхват на застрахователните покрития;
  • Ниска застрахователна премия;
  • Покритие 24/7 през цялата година;
  • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;
  • Гарантирана финансова помощ в случай на загуба на работоспособност.

 

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси

Покрива ли застраховката предишни травми и хронични заболявания?

Всички травми и заболявания, възникнали преди сключване на застраховката, не се покриват.