product category image

Застраховка "Злополука на учащи”

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за деца от детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти в колежи и висши училища, педагози и персонал в учебни заведения. 

Какво покрива застраховката?

Основни (задължителни) рискове: Медицински разноски, в следствие на злополука; временна загуба на работоспособност над 10 дни; трайно намалена работоспособност, смърт, вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст.

Допълнителни (избираеми) рискове:

Временна неработоспособност, вследствие заболяване над 10 дни (включително Covid-19); медицински разноски, вследствие заболяване (включително Covid-19); гражданска отговорност за причинени имуществени или неимуществени вреди

Кога е валидна застраховката?

Покритието е валидно 24/7 през цялата застрахователна година, в това число по време на учебни занятия, практика, туристически пътувания, ваканции, спортни мероприятия за деца и учащи, упражняване на спорт, както и годишни отпуски на преподавателите и служителите от учебните заведения.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

Със застраховка „Злополука на учащи” от Лев Инс, получавате:

  • Широк обхват на застрахователните покрития;
  • Ниска застрахователна премия;
  • Покритие 24/7 през цялата година.

 

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси

Валидна ли е застраховката през ваканцията?

Да, застраховката е валидна през цялата застрахователна година, в това число по време на туристически пътувания, ваканции, спортни мероприятия за деца и учащи

Покива ли застраховката заболяване от Covid-19?

Covid-19 се включва безплатно в обхвата на застрахователното покритие, когато са избрани допълнителни рискове, включващи заболяване. И, когато заболяването е настъпило, след сключване на полицата.