product category image

Кибер Лев

Застраховка „Кибер Лев“ осигурява проактивна защита от хакерски атаки и кражба на данни. Застраховката е предназначена за малки и средни компании, които искат да минимизират рисковете и да гарантират на себе си и своите клиенти, киберсигурност и спокойствие в дигиталното пространство.

Със застраховка „Кибер Лев“ от ЗК Лев Инс АД, получавате безплатен специализиран софтуер за проактивна защита и мониторинг, разработен от израелския експерт по киберсигурност Орен Елимелех и неговия екип. По този начин, вашият бизнес ще бъде денонощно защитен от два Оперативни центъра за сигурност – в България и Израел.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка „Кибер Лев“ е продукт за застрахователна и кибер защита на компютърни конфигурации, собственост на малки и средни предприятия, осъществяващи дейност на територията на Република България.

Договорът за застраховката е действителен, ако застрахованото лице предостави възможност на специалистите от ЗК Лев Инс АД или упълномощени от тях лица, да инсталират специализиран софтуер за мониторинг на застрахованите компютърни конфигурации, с цел превенция на риска. Полицата влиза в сила, след заплащане на застрахователната премия и активиране на специализирания софтуер.

Териториален обхват на покритието:

ЗК Лев Инс АД предоставя застрахователно покритие за злоувреждащи действия, причинени на юридически лица, регистрирани в Република България и осъществяващи дейност на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
 • Увреждане, в резултат от проникване в информационните системи на Застрахования от лица, външни за Застрахования, имащи злонамерени действия, с цел увреждане на компютърни конфигурации на Застрахования;
 • Увреждане, разрушаване, променяне, изопачаване или злоупотребяване с компютърната конфигурация на Застрахования;
 • Неоторизирано използване на компютърната система;
 • Компрометиране на функциите:
 • Злоупотреба с права;
 • Кражба на информация;
 • Загуба на данни, според произхода на заплахата:
 • Пробив и неоторизиран достъп до системата;
 • Неоторизирана промяна на данни.
Защо да сключа застраховка “Кибер Лев” в ЗК Лев Инс АД?
 • 24/7/365 спешен телефон, при възникнала хакерска атака;
 • 2 Оперативни центъра за сигурност – в България и Израел;
 • Специализиран софтуер за мониторинг SIEM, за ранно откриване и реакция при инциденти;
 • Екип от експерти по киберсигурност, които денонощно се грижат за Вашата защита.

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Със застраховка „Кибер Лев“ ЗК Лев Инс АД осигурява превенция от хакерски атаки, мигновено откриване и разследване на успешни пробиви, без заплащане на допълнителна премия, чрез специализиран софтуер, разработен от израелски специалисти.

 • Денонощен мониторинг на информационните системи на вашата компания;
 • Бази от данни с най-актуалните заплахи в Интернет;
 • Техническа експертиза на два екипа от специалисти;
 • Неотложна реакция при инциденти.

Заявете вашата застраховка "Кибер Лев" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Какво представлява специализирания софтуер за мониторинг?

Специализирания софтуер за мониторинг е SIEM (SecurityInformationandEvenManagement). Той обработва, анализира и алармира за всички събития, касаещи сигурността на вашите информационни системи. При възникване на кибер инцидент, специалистите по информационна сигурност, в Оперативния център за сигурност на ЗК Лев Инс АД, незабавно ви уведомяват и извършват проверка на събитието. По-сериозните инциденти се изпращат към третото ниво на защита – Оперативния център за сигурност в Израел.

Какво е нужно, за да се инсталира специализирания софтуер за мониторинг?

Специализирания софтуер за мониторинг (SIEM), който ЗК Лев Инс АД и израелските ни партньори предоставяме на нашите клиенти, изисква инсталация на HostIDS (HostIntrusionDetectionSystem) на всяко едно устройство. Това е софтуерен инструмент, който, подобно на имобилайзер за кола, се активира при възникнала хакерска атака или друг проблем с киберсигурността на вашите системи. Той изпраща данни, при наличие на инциденти, до Софтуера за мониторинг, които се обработват от експертите по информационна сигурност в Оперативния център за сигурност.

На какви изисквания трябва да отговарят компютърните ми системи, за да бъде застраховката валидна?

За да бъде вашата застрахователна полица валидна, е необходимо всички софтуерни продукти на вашите работни станции да са актуализирани до последната им версия. След сключване на полицата, експертите от Оперативния център за сигурност на ЗК Лев Инс АД проверяват работните ви станции за наличие на зловреден софтуер. Безплатно го премахват и инсталират HostIDS– софтуерен инструмент, необходим, за да бъдете включени в специализирания Софтуер за мониторинг (SIEM).

Какво да направя при хакерска атака?

Чрез специализирания Софтуер за мониторинг (SIEM), специалистите по информационна сигурност в Оперативния център за сигурност ще могат веднага да идентифицират опитите за пробив във вашите информационни системи. При всеки опит или инцидент, ще бъдете неотложно уведомявани по телефон, а нашите експерти ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят опита за хакерска атака.

Ако забележите нещо нередно или необичайно, можете денонощно да сигнализирате на Оперативния център за сигурност. Нашите експерти ще проверят, напълно безплатно, всяко необичайно събитие, което касае сигурността на вашите информационни системи.

Как се доказва щета?

Израелският модел за проактивна сигурност, който ЗК Лев Инс АД прилага, свежда до минимум риска от осъществяване на успешна хакерска атака. В пространството на вероятностите, продължава да стои възможността за пробив. Ако, хипотетично, такъв бъде осъществен, експертите от Оперативния център за сигурност провеждат разследване (cyberforensics) и представят доклад, който се изпраща за ликвидация на щетата.