product category image

Отмяна на пътуване

Застраховката „Отмяна на пътуване“ покрива разходи, за отмяна, съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет поради медицински или немедицински причини.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката „Отмяна на пътуване“ е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за пътувания в цял свят, включително и Република България.

Какво покрива застраховката?

Осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.

Кога е валидна застраховката?

Застраховката е валидна, ако е сключена до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

Застраховката покрива събития довели до отмяна на пътуване в резултат на медицински или немедицински причини.

Медицински причини:

 • неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация;
 • заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
 • В обхвата на медицинските причини влиза и заболяване от COVID -19.

Немедицински причини:

 • назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация;
 • уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;
 • отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодател, поради неотложни служебни ангажименти;
 • невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия.
Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България и чужбина.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
 • Ниска застрахователна премия;
 • Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;
 • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;
 • Застрахователната премия (цената) на застраховка „Отмяна на пътуване” на ЗК „Лев Инс” АД не се влияе от страната на пътуване и териториалната валидност.
 • Покрива целия период от първото плащане до обратното връщане;
 • Електронна полица – лесно и бързо издаване и най- важното - сигурност за клиента.
 • Не е необходимо пътуването да е организирано само чрез лицензиран туроператор. Застраховката може да се сключи и когато Застрахованият сам организира пътуването, без да ползва туроператор.

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Застраховката покрива ли COVID -19?

Да , в обхвата на медицинските причини ЗК „Лев Инс” АД приема да покрива и невъзможност от отпътуване поради заболяване от COVID -19.

Застраховат ли се лица над 70 години?

Да, застраховат се лица до 85 годишна възраст.