product category image

Застраховка Кибер Лев

Застраховка „Кибер Лев“ осигурява проактивна защита от хакерски атаки и кражба на данни. Застраховката е предназначена за малки и средни компании, които искат да минимизират рисковете и да гарантират на себе си и своите клиенти киберсигурност и спокойствие в дигиталното пространство.

Със застраховка „Кибер Лев“ получавате безплатен специализиран софтуер за проактивна защита и мониторинг, разработен от израелския експерт по киберсигурност Орен Елимелех и неговия екип. По този начин, вашият бизнес ще бъде денонощно защитен от два Оперативни центъра за сигурност – в България и Израел.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка „Кибер Лев“ е продукт за застрахователна и кибер защита на компютърни конфигурации, собственост на малки и средни предприятия, български и чуждестранни, осъществяващи дейност на територията на Република България.

Застраховката е с превантивен характер и за влизането на договора в сила е необходимо да инсталирате и активирате Специализиран софтуер за мониторинг (SIEM), който ние ви предоставяме безплатно.

Териториален обхват на покритието:

ЗК Лев Инс АД предоставя застрахователно покритие за злоувреждащи действия, причинени на юридически лица, регистрирани в Република България и осъществяващи дейност на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

1.    Пробив в мрежовата сигурност на Застрахования, чрез използване на злонамерен софтуер, който:

 • Нарушава неприкосновеността и причинява неизправност в дигиталните активи, съхранявани на компютърните системи на Застрахования;
 • Има за цел да унищожи, повреди и/или открадне информация и дигитални активи, съхранявани в компютърните системи на Застрахования;
 • Има за цел да открадне параметрите за идентификация на потребителите на компютърните системи.
 • Има за цел неоторизирано използване на компютърните системи на Застрахования.

2.   Кибер заплаха за изнудване – единична заплаха или свързана серия от заплахи, отправени от трето лице и насочени към Застрахования, които се характеризират със следните действия:

 • Заплаха за разкриване на Търговска информация;
 • Заплаха за ограничаване и възпрепятстване на достъпа до Компютърните Системи;
 • Заплаха за извличане на информация от Дигитални активи.

3.    Необходими разходи, свързани с настъпването на застрахователно събитие:

 • Разходи свързани с възстановяването на дигиталните активи на Застрахования;
 • Разходи свързани с деблокирането на Дигиталните активи;
 • Разходи свързани с уведомяване на лицата, чиито данни са засегнати и откраднати;
 • Разходи свързани с правната защита срещу административни органи и административни наказания;
 • Разходи свързани с възстановяване на репутацията на Застрахования;

4.    Отговорност на Застрахования към трети лица във връзка с проявление на посочените в застрахователния договор рискове.

5.    Медийна отговорност – отговорността на Застрахования към трети лица за клевета, обида, издаване на тайна, накърняване на търговската репутация и престиж, както и претенции за отговорност за медийна публикация на негови настоящи или бивши служители и консултанти.

Защо да сключа застраховка “Кибер Лев” в ЗК Лев Инс АД?
 • 24/7/365 спешен телефон, при възникнала хакерска атака;
 • 2 Оперативни центъра за сигурност – в България и Израел;
 • Специализиран софтуер за мониторинг SIEM за ранно откриване и реакция при инциденти;
 • Екип от експерти по киберсигурност, които денонощно се грижат за Вашата защита.

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Със застраховка „Кибер Лев“, ЗК Лев Инс АД осигурява превенция от хакерски атаки, мигновено откриване и разследване на успешни пробиви без заплащане на допълнителна премия.

 • Денонощен мониторинг на информационните системи на вашата компания;
 • Бази от данни с най-актуалните заплахи в Интернет;
 • Техническа експертиза на два екипа от специалисти;
 • Неотложна реакция при инциденти.

Често задавани въпроси

Какво представлява специализирания софтуер за мониторинг?

Специализирания софтуер за мониторинг е SIEM (SecurityInformationandEvenManagement). Той обработва, анализира и алармира за всички събития, касаещи сигурността на вашите информационни системи. При възникване на кибер инцидент, специалистите по информационна сигурност, в Оперативния център за сигурност на ЗК Лев Инс АД, незабавно ви уведомяват и извършват проверка на събитието. По-сериозните инциденти се изпращат към третото ниво на защита – Оперативния център за сигурност в Израел.

Какво е нужно, за да се инсталира специализирания софтуер за мониторинг?

Специализирания софтуер за мониторинг (SIEM), който ЗК Лев Инс АД и израелските ни партньори предоставяме на нашите клиенти, изисква инсталация на HostIDS (HostIntrusionDetectionSystem) на всяко едно устройство. Това е софтуерен инструмент, който, подобно на имобилайзер за кола, се активира при възникнала хакерска атака или друг проблем с киберсигурността на вашите системи. Той изпраща данни, при наличие на инциденти, до Софтуера за мониторинг, които се обработват от експертите по информационна сигурност в Оперативния център за сигурност.

На какви изисквания трябва да отговарят компютърните ми системи, за да бъде застраховката валидна?

За да бъде вашата застрахователна полица валидна, е необходимо всички софтуерни продукти на вашите работни станции да са актуализирани до последната им версия. След сключване на полицата, експертите от Оперативния център за сигурност на ЗК Лев Инс АД проверяват работните ви станции за наличие на зловреден софтуер. Безплатно го премахват и инсталират HostIDS– софтуерен инструмент, необходим, за да бъдете включени в специализирания Софтуер за мониторинг (SIEM).

Какво да направя при хакерска атака?

Чрез специализирания Софтуер за мониторинг (SIEM), специалистите по информационна сигурност в Оперативния център за сигурност ще могат веднага да идентифицират опитите за пробив във вашите информационни системи. При всеки опит или инцидент, ще бъдете неотложно уведомявани по телефон, а нашите експерти ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят опита за хакерска атака.

Ако забележите нещо нередно или необичайно, можете денонощно да сигнализирате на Оперативния център за сигурност. Нашите експерти ще проверят, напълно безплатно, всяко необичайно събитие, което касае сигурността на вашите информационни системи.

Как се доказва щета?

Израелският модел за проактивна сигурност, който ЗК Лев Инс АД прилага, свежда до минимум риска от осъществяване на успешна хакерска атака. В пространството на вероятностите, продължава да стои възможността за пробив. Ако, хипотетично, такъв бъде осъществен, експертите от Оперативния център за сигурност провеждат разследване (cyberforensics) и представят доклад, който се изпраща за ликвидация на щетата.